Hvordan håndtere ferien for ansatte i deltids­stilling? Ill.foto: Colourbox

Ferie når du ikke jobber fullt

Ferien står for døra i norske bedrifter. Hvordan håndterer vi ferien for ansatte som er delvis sykmeldt, i delvis permisjon eller av andre grunner ikke jobber fullt?

Publisert

Av Knut Arild Vold, Infotjenester:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hvordan skal man håndtere ferie for ansatte som ikke er i full jobb. Enkelte har fast deltids­stilling, noen er i ulønnet permisjon, andre er delvis sykmeldt. Noen har fri på bestemte dager, andre har fri på forskjellige dager hver uke.

25 virkedagers ferie

Ferieloven fastslår at alle arbeids­takere skal ha full ferie, som etter ferie­loven er 25 virkedager. I og med at lørdager også er virke­dager etter ferieloven, er lov­bestemt ferie i Norge 4 uker og 1 dag. Mange har i tillegg tariffestet 4 ekstra feriedager, slik at samlet ferie blir 5 uker for de aller fleste arbeids­takere i Norge.

- Det er viktig å være oppmerksom på at ferie­loven ikke gir rett til bare å ta ferie på arbeids­dager. Ferieloven skal sikre alle arbeids­takere, uansett stillings­brøk eller stillings­prosent, en total ferieperiode på 4 uker og 1 dag hvert ferieår. Hvis det viser seg at avtalte fridager faller i ferien, regnes disse avtalte fridagene også som feriedager, sier jurist Camilla Schie-Veslum i kurs- og rådgivnings­selskapet Infotjenester.

Schie-Veslum presiserer at ferieloven ikke sier noe særskilt om ferie­avviklingen for deltids­stillinger. Men ferie­loven fastslår at virke­dager i ferien som ville ha vært fridager skal medregnes i antall feriedager.

- 1 uke ferie blir 5 feriedager, uavhengig av hvor mange dager vedkommende skulle ha jobbet denne uken pga. gradert sykmelding, deltids­stilling eller ulønnet permisjon, sier Schie-Veslum.

Plukke enkeltdager

Schie-Veslum sier det har utviklet seg en praksis for hvordan deltids­ansatte tar ut og teller feriedager, spesielt med tanke på hvor mange ferie­dager man kan avvikle på dager som ville vært arbeids­dager for den enkelte.

- Dette er ikke en del av ferielovens regelverk. Her er vi inne på personal­politikk i kombinasjon med reglene om tariffestet ferie, sett i forhold til hvordan man på en praktisk og over­siktlig måte kan håndtere antall ferie­dager, både ut fra arbeids­givers og arbeids­takers ståsted.

Det er altså mange arbeid­sgivere som velger å gi deltids­ansatte et antall feriedager som tilsvarer stillings­prosenten. Jobber man 80 prosent med 4 dager i uken, får man redusert antallet ferie­dager tilsvarende. Det betyr at en ansatt i 80 prosent stilling med 5 uker ferie vil ha 20 ferie­dager til disposisjon. Velges en slik løsning, så skal det beregnes 4 ferie­dager pr uke. Har arbeids­takeren tatt 4 uker sommer­ferie, så blir dette 16 feriedager. Dermed står det igjen 4 feriedager som arbeids­takeren eventuelt kan plukke enkeltvis.

Dersom arbeids­takeren jobber 80 prosent med redusert arbeidstid 5 dager i uken, vil vedkommende ha 25 feriedager som normalt.

Infotjenesters rådgiver Camilla Schie-Veslum minner samtidig om at arbeids­giver har styrings­rett over ferien, og kan kreve at arbeids­takere tar ut ferien i hele arbeids­uker.

Kilde: http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2013/6/deltidsansatte-og-ferie/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS