Foto Åse Lindal

Videre­utdanning i tekstil og vaskeri

HiOA tilbyr videre­utdanning i tekstil­forvaltning og vaskeri­økonomi (TEVO) til høsten. Søknadsfrist 13. mai.

Publisert

Det ble litt for få studenter som søkte TEVO med oppstart i januar 2016 og HiOA tilbyr derfor denne videre­utdanningen allerede igjen kommende høst­semester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Videreutdanningen er samlings­basert og første samling er 31. august - 2. september. Deretter blir det fire tredagers samlinger hver tredje uke fram til slutten av november.

Videreutdanningen åpner for søknad om opptak fra og med 10. mars og det er mulig å søke fram til 13. mai, se http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi

Åse Lindal og Ellen Nygard tilbyr videreutdanning i tekstil­forvaltning og vaskeri­økonomi.

Opptakskrav til TEVO er generell studie­kompetanse eller real­kompetanse, og blant de kvalifiserte søkerne vil tildeling av studieplass skje etter førstemann til mølla-prinsippet.

Videreutdanningen retter seg i første rekke mot ledere i vaskerier og vaskeri­operatører med lederansvar. I tillegg vil andre med ansvar- og arbeids­oppgaver innenfor tekstil­service kunne ha god nytte av utdanningen. Temaene for de fem samlingene er

  1. Tekstillære og -forvaltning
  2. Hygiene, smittevern og sikker drift av vaskeri
  3. Vaskeriprosjektering
  4. Maskinlære og vaskeriøkonomi
  5. Personalledelse og HMS.

- Vi er avhengig av 25 kvalifiserte søkere for å kunne arrangere videre­utdanningen. Vi har stor tro på å kunne klare det denne gangen siden vi har forsøkt å markedsføre dette videre­utdanningstilbudet enda bredere enn i fjor, sier Ellen Nygard ved HiOA.

Studieavgift: Pris kr 20 000 (med forbehold om mindre endringer). Kostnader til litteratur kommer i tillegg.

Kontaktperson: Høgskolelærer Ellen Nygard, e-post: ellen.nygard@hioa.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Tekstil­forvaltning og vaskeri­økonomi

Søknad og opptak: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi

Emneplan: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi/Programplan-for-Videreutdanning-i-tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi-Kull-2016-Vaar

Pensumliste: Deles ut under årskonferansen til Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn 10.-11. mars 2016, eller mottas elektronisk ved å sende en e-post til Ellen Nygard, ellen.nygard@hioa.no.

Powered by Labrador CMS