Faksimile fra det europeiske kjemikalie­organet ECHA.

Ny database gir deg økt viten om kjemikalier

Nå er det blitt lettere å finne informasjon om de 120 000 kjemi­kalier som brukes i Europa.

Publisert

Det mener iallfall det europeiske offentlige organet ECHA, som har laget en ny data­base over de registrerings­pliktige kjemi­kaliene som brukes i Europa.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med databasen er det mulig å søke infor­masjon på for­skjellige måter, avhengig av hvor detaljert kunnskap du ønsker.

For eksempel kan du nøye deg med et kort resymé på et såkalt «infocard». Der kan du finne ut hvor ofte kjemikaliene blir brukt, om de er farlige samt hvilke forholds­regler du bør ta.

Databasen gir også mulighet for å få mer kunnskap om kjemi­kaliene, for eksempel om miljø- og helse­messig risiko samt adgang til rådata om kjemi­kaliene. Det kan hjelpe arbeids­plassen i å vurdere hvor farlig et kjemikalie er.

I tillegg til informasjon om de nevnte 120 000 kjemikalier inneholder databasen også opplysninger om:

  • Farer og trygg bruk for 14 000 kjemikalier

  • 2 millioner sammen­fatninger av under­søkelser om kjemikaliene

  • Data om 168 kjemikalier med høy skaderisiko

  • Data om 64 kjemikalier som EUs regler begrenser bruken av

Kilde: Ny database giver viden om kemikalier i Europa (http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/februar/02_ny-database-giver-viden-om-kemikalier-i-europa)

ECHAs europeiske kjemikalie­dabase finner du her: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS