U-formen kan gi økt grobunn for bakterier, samtidig som den høye halsen bidrar til å spre flere bakterier fra selve vasken. Ill.foto: Colourbox
U-formen kan gi økt grobunn for bakterier, samtidig som den høye halsen bidrar til å spre flere bakterier fra selve vasken. Ill.foto: Colourbox

Tappekran til besvær

Kraner med høy, avrundet hals, som brukes på mange sykehus, kan øke infeksjons­faren. Det mener kanadiske smittevern­spesialister.

Publisert

Det kan være problematisk, sett i lys av dagens viten om helse og grundig vask av hender, mener Dr. Michael Gardam, som leder smitte­vernet ved Canadas University Health Network. Det er bladet European Cleaning Journal som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- En vask er hjørne­steinen i smitte­vernet, sier han.

Samtidig mener han vi må anta at vannet som strømmer ned i vasken ikke er sterilt, men inneholder bakterier. Bakterier som ikke utgjør noen risiko for et friskt menneske, kan være farlige hvis pasienter har nedsatt immun­forsvar.

Flere problemer med høyhalsede kraner

Det er flere årsaker til at høyhalsede kraner kan øke risikoen for smitte:

  • Den omvendte U-formen, som brukes i mange kraner, kan gi grobunn for fremvekst av biofilmer.
  • På sykehus brukes vasken ofte til å helle ut biologisk materiale og tømme intra­venøse poser med antibiotika. Det forstørrer problemet, hevder spesialistene.
  • Denest kan de høye kranene gi mer tilbake­sprut, noe som fører til at ørsmå dråper inne­holdende bakterier blir sprøytet utover nærliggende, porøse overflater, der helse­personalet ofte forbereder utstyr som brukes på pasienten.

Smittevern­spesialistene konkluderer med at det er nødvendig å se grundig gjennom utformingen av nye vasker og at personalet i større grad bør bruke alkohol­holdig gel.

Erfaringer

Sykehusvasker er satt i sammenheng med flere utbrudd. Et sykehus i Nederland klarte å få kontroll på infeksjons­spredning på intensiv­avdelingene ved å fjerne alle vasker på pasient­rommene.

I Canada ble 36 pasienter som fikk intensiv­behandling, smittet av en motstands­dyktig bakterie, hvorpå fem av dem døde. Utbruddet stanset da Graham beordret helse­personalet til å slutte å bruke vaskene, som hadde høyhalsede, avrundede kraner.

Kilde: Are hospital sinks doing more harm than good? http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/are-hospital-sinks-doing-more-harm-than-good

Powered by Labrador CMS