Ill.foto fra vaskeri: Trond Erik Hillestad

7 nye vaskerier med NVK-godkjenning

Siden 10. desember 2015 har sju nye medlems­vaskerier blitt godkjent av Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn.

Publisert

Vaskeriene er godkjent i henhold til bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse­institusjoner:2015». Totalt er 27 medlems­vaskerier nå godkjent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De siste godkjennings­sertifikatene er tildelt følgende vaskerier:

  • Breeze Tekstil AS avd. Hålogaland
  • Flatanger Vaskeri AS
  • Nor Tekstil AS avd. Valen
  • Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sykehus
  • Solvang Helsehus, Oslo kommune - sykehjemsetaten
  • Trigger AS
  • Vekst Ålesund AS

Kilde: Flere vaskerier godkjente iht. bransjestandarden for helse (http://vaskeritilsynet.no/nyhet/470)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Bransjestandard for vaskeri

Helse­institusjoner som omfattes av Forskrift om smitte­vern i helse­tjenesten er for­pliktet til å ha infeksjons­kontroll­program. Forskriftens § 2-2 angir at infeksjons­kontroll­programmet skal inneholde skriftlige retnings­linjer for behandling, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler.

Bransje­standarden er utarbeidet for å sikre smitte­vern for vaskeriets ansatte og for å sikre hygienisk rent tøy ut til kunde. Den gjenspeiler god faglig praksis og bygger blant annet på anbefalinger fra det amerikanske Centers for Control Disease and Prevention (CDC) og det tyske Robert Koch Institut (RKI). Bransje­standarden brukes som kvalifikasjons­krav ved valg av vaskeri­tjenester for helse­institusjoner for å sikre at behandlingen tilfreds­stiller kravet i forskrift om smitte­vern i helse­tjenesten.

Kilde: NVK

Powered by Labrador CMS