Servicesenter for uten­landske arbeids­takere holder til i Statens hus i Trondheim. (Ill. etter Google og SUA)

Veiledning for uten­landske arbeids­takere

Service­senter for uten­landske arbeids­takere (SUA) har åpnet i Trondheim. Hensikten er å gjøre det enklere og mer effektivt å komme til Norge for å jobbe.

Publisert

SUA, eller Service Centre for Foreign Workers som det heter på engelsk, skal kunne brukes av både arbeids­givere, arbeids­takere og deres familie. Blant et bredt spekter av oppgaver disse kan få hjelp til, er HMS-kort for bygge­bransjen og renholds­bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forhold deg til ett kontor

En klar fordel for brukerne er at nå kan de forholde seg til ett kontor, fremfor å måtte besøke alle de ulike etatene. De får også kortere behandlings­tid på søknadene sine. Hvis dokumentasjons­krav er dekket og søknad er korrekt utfylt er behandlings­tiden ca. ti virkedager.

– Vi har svært kompetente medarbeidere her på SUA, og det er utvilsomt en styrke at de kommer fra de ulike etatene. Gjennom samarbeid skal vi gi brukerne god informasjon og den hjelpen de trenger for å kunne jobbe i Norge. Vi gleder oss veldig til å komme i gang, sier leder for SUA Trondheim, Lasse Horvik.

Senteret er et samarbeid mellom Arbeids­tilsynet, politiet, Skatte­etaten og Utlendings­direktoratet (UDI).

15 språk

Det er en språksterk gjeng som tar imot publikum på SUA. Til sammen kan de ni medarbeiderne 15 ulike språk: polsk, tsjekkisk, slovakisk, bosnisk, kroatisk, makedonsk, serbisk, engelsk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, fransk, tysk og norsk.

Hvem kan bruke servicesenteret?

 • Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge, og familie­medlemmene deres.
 • Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholds­tillatelse for å arbeide i Norge, og familie­medlemmene deres.
 • Senteret er for arbeids­takere som har inngått arbeids­avtale eller som har fått tilbud om jobb i Norge.
 • Arbeidsgivere til målgruppene beskrevet over.

Hva er hovedoppgavene til servicesenteret?

 • Behandle søknader om oppholds­tillatelse.
 • Utstede registrerings­bevis til EØS-borgere.
 • Utstede oppholds­kort som bevis på oppholds­tillatelse.
 • Behandle søknader om skattekort.
 • Tildele D-nummer og person­nummer.
 • Registrere innflytting til Norge.
 • Informere om rettigheter og plikter i arbeids­forhold.
 • Informere om HMS-kort for ansatte i bygg- og anleggs­bransjen og renholds­bransjen.

Åpningstider

SUA åpnet for publikum fredag 2. september. De holder til i lokalene til Statens hus i Trondheim, Prinsens gate 1. Åpningstider 15. mai – 14. september: mandag til fredag kl. 09.00 – 14.30. 15. september – 14. mai: mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

Les mer på www.sua.no

Kilde: Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=257763

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS