Ill.foto av bilvask: Colourbox

Skitten bilvask

Vasker du bilen med skadelige kjemikalier? En tilsynsaksjon har avdekket at seks av ti bilvask­bedrifter har et helt ukritisk forhold til de sterke kjemikaliene de bruker.

Publisert

Mange bilpleie­midler inne­holder stoffer som er skadelige for folk, dyr og natur, melder Miljømerking, som for­valter de to offisielle miljø­merkene Svanen og Blomsten i Norge

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Miljø­direktoratet gjennom­førte sommeren 2015 en tilsyns­aksjon i samarbeid med fylkes­mannen i Oslo og Akershus.

Aksjonen avdekket at 62 prosent av de 42 bedriftene ikke hadde vurdert mindre skadelige alternativer til vaske­kjemi­kaliene de bruker. Dette er lovpålagt for alle som bruker helse- og miljø­farlige stoffer å vurdere å bytte dem ut med bedre alternativer (substitusjonsplikt). 52 prosent lagret heller ikke kjemikaliene riktig, slik at risikoen for utslipp var til stede.

- Det er stort potensial for miljø­forbedring når det gjelder bilvask og bilpleie, sier Randi Barstad Rødseth, miljø­rådgiver på bilvask hos Svanemerket.

- Et åpenbart første steg som er svært enkelt å gjennomføre, er å bytte til svane­merkede bilpleie­midler. Da oppfyller man per definisjon substitusjons­plikten og unngår å utsette de ansatte, kundene og naturen for store mengder skadelige kjemikalier.

På oppdrag fra Statens Vegvesen har Norsk institutt for vann­forskning (NIVA) nylig kartlagt de farlige kjemikaliene som brukes til bilpleie og bilvedlikehold i Norge.

- Det som overrasket oss mest, var at det var så mye av de farlige stoffene – både når det gjelder antall stoffer og mengdene av dem. Mange av stoffene er på lister over kjemikalier vi ikke ønsker å ha i miljøet i det hele tatt, sier Sissel Ranneklev, senior­forsker ved NIVA.

Bilvask er en større kilde til utslipp av skadelige kjemikalier enn mange kanskje tror. I Sverige er det kartlagt at ialt 33 millioner bilvasker i året gir utslipp av 5,6 tonn kobber, 11,3 tonn sink, 1800 kg bly, krom og nikkel, og 41 kg kadmium per år. Dette er stoffer som er svært giftige for fisk og andre vann­levende organismer, eller som kan bidra til skader på hjerne og nerve­system hos fostre.

Noen kommuner i Sverige og i Tyskland har forbudt bilvask utenfor vaskehall. I Sverige og Danmark stiller myndighetene strenge krav til hva avløps­vannet fra bilvaske­haller kan inneholde, og flere og flere svane­merker bilvaske­hallen sin. Da unngår man å bruke bilpleie­midler med farlige kjemikalier, og et ekstra rense­anlegg hindrer at de miljø­skadelige stoffene renner ut i naturen. I Norge har vi mye slappere krav, noe som gjør at norsk bilvask slik sett er skitnere enn den svenske og danske.

Kilde: Skitten bilvask, http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/skitten-bilvask

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Tre tips for renere bilvask

  1. Vask bilen i vaskehall, aldri hjemme på gårds­plassen. Da unngår du at de skadelige kjemikaliene renner rett ut i naturen.
  2. Bruk bilpleie­midler med det offisielle, nordiske miljø­merket Svanemerket på. Da unngår du kjemi­kalier som kan gi alvorlige helse- og miljøskader.
  3. Be kommunen stille strengere krav til hva bedrifter kan slippe ut i avløps­vannet, slik at flere installerer rense­anlegg på bilvaske­anlegget.
Powered by Labrador CMS