Ill.foto: Colourbox

Første vaskeri godkjent for nærings­middel­tøy

NVK melder at Nor Tekstil AS avd. Drammen, som det første vaskeriet i landet, er blitt godkjent i henhold til bransje­standarden for nærings­middeltøy.

Publisert

Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn (NVK) melder at de har gjennom­ført ekstern revisjon på vaskeriet i henhold til krav i bransje­standarden "Hygienekrav for vaskerier som behandler nærings­middeltøy:2015", kapittel 8.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Godkjenningen viser at vaskeriet har et vel­fungerende system for risiko­analyse og kontroll av hygiene­kvalitet (RABC system) og tilfreds­stiller de mikro­biologiske og tekniske hygiene­kravene i bransje­standarden. Vaskeriet ble godkjent med beste mulige karakter; A. God­kjenningen er gyldig til 26.oktober 2018.

Produksjon og håndtering av mat

Ifølge NVK er hygienisk rent arbeidstøy en grunn­forutsetning for trygg matproduksjon.

Tøy som benyttes i direkte kontakt med mat/og eller drikke under produksjon eller tilbereding, samt tøy som kan forurense områder der produksjon eller tilbereding av mat og/eller drikke foregår, skal ha tilfreds­stillende hygiene­kvalitet i henhold til risiko­vurdering i bedriftens intern­kontroll­system.

Dette gjelder ikke bare for rene produksjons­steder, som i kjøtt- og fiske­industrien, men også ved håndtering av mat i ferskvare­disker og på restauranter.

Hygiene i nærings­middeltøy

Ved å stille krav om godkjennings­sertifikat i henhold til vaskerienes bransje­standard, vil nærings­middel­bedrifter være sikret tilfreds­stillende hygiene­kvalitet på nærings­middeltøy som leveres.

Nærings­middel­bedriftene må selv kreve at bransje­standarden skal tilfreds­stilles gjennom sin kontrakt med vaskeriet.

Kilde: Godkjent i henhold til bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/490

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en frivillig medlems­basert organisasjon for norske vaskerier og tilbyr kontroll/tilsyn i samarbeid med vaskeriene for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet.

NVKs krav til medlems­vaskeriene sikrer personalets smitte­vern og sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Spesielt viktig er det å sikre at medlems­vaskeriene leverer hygienisk rent tøy til helse­institusjoner, næringsmiddel­industrien og hotell- og restaurant­bransjen.

Når det benyttes et vaskeri som er medlem av NVK, har du en garanti for at tøyet blir levert tilbake korrekt behandlet, rent og hygienisk og i god stand, skriver NVK.

Powered by Labrador CMS