I år la NFSR markeringen av Renholdernes dag til en undervisningsinstitusjon. Valget ble Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). (Foto: Ellen Nygard)
I 10-tiden kom både renholderne og lederne fra både campus Pilestredet og campus Kjeller til markeringen – som var lagt til vrimlearealet i 1. etasje. (Foto: Ellen Nygard)
Eiendoms­direktør Mariann Hole og fag­koordinator på Bachelor i Facility Management, Knut Boge, deltok i markeringen av renholdernes dag ved HiOA. (Foto: Ellen Nygard)
Mariann Hole (på scenen) holdt en tale for alle frammøtte, der personlige erfaringer som utøvende renholder i sommer­ferier ble trukket fram. En stor takk ble formidlet til renholderne og lederne tilknyttet renholds­tjenesten ved HiOA. (Foto: Ellen Nygard)
Flott kake i anledning dagen! (Foto: Ellen Nygard)

NFSR og HiOA sammen om renholderdag

Se bildene: Norsk Forening for Service og Renhold hadde i år teamet seg med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert

Tekst: Ellen Nygard (red. av TEH)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Første mandag i desember er Renholderens dag. NFSR hadde i år lagt sin markering til HiOA, dvs. at samtlige renholdere ved campus Kjeller og campus Pilestredet ble samlet i Pilestredet 35 i Oslo fra kl. 09.30 for kake, gaver, taler og positiv oppmerksomhet.

Som kjent er Pilestredet 35 bygget som blant annet huser bachelor­utdanningen i Facility Management.

Markeringen var lagt til vrimle­arealet i 1. etasje i dette bygget. Dette først og fremst for at øvrige brukere i bygget skulle legge merke til markeringen og gi oss aktører en anledning til å framsnakke denne tjenesten og dette fagområdet – og hylle renholderne.

NFSR stilte med kake, goodiebags etc. Direktør for eiendom ved HiOA, Mariann Hole, holdt en liten tale i anledning dagen.

Lisbeth Aasland og Ellen Nygard stilte som representanter fra styret i NFSR under markeringen av renholdernes dag ved HiOA. Sistnevnte er også høgskole­lektor ved HiOA.

Ved HiOA er ansatte, studenter og renholdere til daglig spredt i mange bygg. HiOA bygnings­masse består av 178 000 m2, fordelt på 18 bygg på tre campus. Ved HiOA utføres renholdet både av egne ansatte og ekstern leverandør, dvs. ISS og RenPluss. Ledelse og styring av tjenesten skjer av ansatte på seksjon for drift og husøkonomi ved avdeling for eiendom, der Mariann Hole er eiendoms­direktør.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS