Faksimile fra nettsidene til de to selskapene.

Ren Pluss blir en del av 4SERVICE

Renholds­selskapet Ren Pluss, som i dag har ca. 400 medarbeidere, kjøpes opp av FM-leverandøren 4SERVICE.

Publisert

Navn og ledelse beholdes, mens Ren Pluss styrkes for vekst, ifølge Ivar Sjølstad, adm. direktør i Ren Pluss.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Resten av denne notisen er klippet fra en presse­melding fra 4SERVICE:

4SERVICE har inngått avtale om kjøp av personal­restaurant­selskapet De 3 Stuer og renholds­selskapet Ren Pluss. Gjennom oppkjøpene styrker 4SERVICE tilstede­værelsen og tilbudet innenfor Facility Service, og fortsetter den hurtige, lønnsomme veksten.

– 4SERVICE har på seks år tatt posisjonen som en ledende utfordrer innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. De 3 Stuer og Ren Pluss er begge ledende i sine segmenter og de har sterk lokal tilstede­værelse. Vi skal beholde deres egenart og det øvrige som har vært grunnlaget for deres suksess. Samtidig skal vi tilføre ressurser slik at de utvikles videre. For 4SERVICE vil oppkjøpene og sammenslåingene tilføre viktig kompetanse og styrket kundekontakt – i tillegg til at vi styrker markeds­posisjonen betydelig, sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4SERVICE.

De 3 Stuer

De 3 Stuer ble etablert i Trondheim og har i dag markeds­messig tyngdepunkt i Trøndelag og på Østlandet. Selskapet er anerkjent for å drive noen av Norges matkvalitets­messig beste personal­restauranter. Selskapet serverer rundt 20 000 måltider per dag, har rundt 200 ansatte og vil i 2016 omsette for rundt 150 millioner kroner.

Ren Pluss

Ren Pluss har gjennom snart 45 år bygget opp en stabil renholds­portefølje i Østlands­området og i Bergen og Stavanger og er Norges største rendyrkede renholds­selskap. Selskapet har over 450 ansatte som til sammen rengjør rundt 1,6 millioner kvadratmeter per uke. Ren Pluss vil i 2016 omsette for rundt 150 millioner kroner. Begge virksom­hetene skal drives videre med dagens navn og tjenestetilbud, i tillegg til at ledelsen og nøkkel­ansatte i De 3 Stuer og Ren Pluss blir med over i 4SERVICE.

Store på offshore

I tillegg til Facility Service, har 4SERVICE solide posisjoner innen forretnings­områdene Offshore Rigs hvor man leverer forpleinings­tjenester til noen av de største olje- og gass-selskapene og rigg­selskapene på norsk kontinental­sokkel, og innen Onshore Camps hvor man leverer forpleinings­tjenester til anleggshoteller i forbindelse med industri­områder og vei-/jernbane­prosjekter. 4SERVICE ble nylig tildelt kontrakt på drift av kantine­tjenester og innkvartering for offshore­verftet Kværner Stord hvor deler Johan Sverdrup-plattformene er under bygging. Innen Facility Service har 4SERVICE en ambisjon om strategisk vekst gjennom å sikre seg kontrakter med kvalitets­messig anerkjente selskaper.

– 4SERVICE strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å slå sammen De 3 Stuer og Ren Pluss med de tjenestene vi allerede har, muliggjør vi mer ”skreddersøm” og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov. Jeg tror det vil gi 4SERVICE et fortrinn og sørge for spennende vekst­muligheter for konsernet, og utviklings­muligheter for de respektive selskapene, i årene fremover” sier Tor Rønhovde.

Oppkjøpene vil bli gjennomført med umiddelbar virkning.

Se også:

http://www.renpluss.no/ren-pluss-blir-del-av-4service-navn-og-ledelse-beholdes-styrkes-for-vekst/

http://www.4service.no/aktuelt/4service-fortsetter-veksten-kjoeper-ledende-personalrestaurant-og-renholdsselskaper/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Om 4SERVICE

4SERVICE ble etablert på slutten av år 2010. Initiativ­takerne til 4SERVICE har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhets­områder og markeder hvor 4SERVICE tilbyr sine tjenester og produkter. 4SERVICE ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern. Konsernet har rundt 1 400 ansatte fordelt på segmentene Onshore Camps, Offshore Rigs og Food & Support service. 4SERVICE vil få en omsetning rundt 575 millioner kroner i 2016. Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte.

Kilde: Pressemelding fra 4SERVICE

Om Ren Pluss

Ren Pluss ble etablert i 1972 og er i dag en av norges største renholds­leverandører.

Selskapet hadde en omsetning på 139 millioner i 2015 og syssel­setter ca 400 medarbeidere.

Ren Pluss leverer kunde­tilpassede renholds­tjenester til nærings­livet i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hordaland og Rogaland.

Kilde: Nettsiden til Ren Pluss

Powered by Labrador CMS