Illustrasjon: Produsenten

Godkjente biocider for legionella­bekjemping

Kobber/sølv-ionisering fra NorKjemi skal nå tilfreds­stille euro­peiske krav for leverandører av biocider.

Publisert

Denne omtalen er skrevet av Morten Holt, horecanytt.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NorKjemis leverandør av ICA kobber / sølv-ioniseringsanlegg for legionella­bekjempelse, Ateca, er nå inkludert i ECHAs artikkel 95-liste over autoriserte leverandører av både kobber og sølv.

Artikkel 95-listen er EUs liste over godkjente leverandører av biocidaktive stoffer under Biocid-forordningen (EU 528/2012).

Fra 1. september 2015 kan biocider kun forhandles i EU og EØS dersom produsenten eller leverandøren av de aktive stoffene står på artikkel 95-listen. Dette gjelder dermed også for kobber / sølv-ioniserings­teknikker, som blant annet benyttes for legionella­bekjempelse.

Godkjente kobber- og sølv­leverandører

Det er i dag kun tre leverandører av sølv, og en liten hånd­full leverandører av kobber, som er godkjent for markeds­føring og salg av disse komponentene som biocid i Europa.

Det betyr at alle produsenter og leverandører av produkter som inneholder kobber og sølv som aktive biocid, må kunne dokumentere at komponentene stammer fra en av de godkjente biocid-leverandørene.

Kobber/sølv-ionisering

Kobber/sølv-ionisering er en svært god metode for å bekjempe legionella­bakterier. Den kontinuerlige behandlingen sørger for å rengjøre rør­nettet ved å fjerne biofilm, samtidig som det virker desinfiserende ved å drepe bakterier i systemet.

Metoden anbefales i større vann­fordelings­nett, spesielt der hvor man har mange brukere, og brukere med stor risiko for å bli alvorlig syke om de smittes av legionella­bakterier, som blant annet på hoteller, eldreinstitusjoner, sykehus, idretts­anlegg og svømme­haller.

– En stolt dag for NorKjemi

– NorKjemi er stolt av at vår leverandør av kobber / sølv-ioniserings­anlegg har oppnådd denne godkjenningen. Det er viktig for oss å følge gjeldende regel­verk for å oppfattes som en seriøs aktør i markedet. Vi jobber derfor aktivt mot våre leverandører for å få bekreftet at de har de de nødvendige god­kjenninger, sier kvalitets- og HMS-sjef Hanne Therese Skiri i NorKjemi i en presse­melding.

Du kan få mer informasjon om artikkel 95 hos det europeiske kjemikalie­byrået ECHA, http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

NorKjemis nettside: http://www.norkjemi.no/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS