Kan filtrert vann være et bidrag for å redde verden? Det skal fungere like bra eller bedre enn kjemikalier, men det er noe usikkerhet rundt under­søkelsen. (Ill.foto: Colourbox)

Øko-vann fungerer

Renhold med ultra­rent vann fungerer, ifølge en ny svensk under­søkelse.

Publisert

Renhold med såkalt Økovann er minst like effektivt som tradisjonelt renhold. Det viser en uavhengig under­søkelse som selskapet Borago, som jobber med kvalitets­sikring av renholds­tjenester, har utført på oppdrag for Motala kommune. Det er det svenske renholds­bladet Rent som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter at den Svane-merkede barnehagen Västra Bråstorp i Motala begynte å rengjøre med kun Økovann og mikro­fiber­klut, og droppet all kjemi, ønsket kommunens HMS-avdeling å finne ut om det virkelig ble rent etterpå.

De ga Borago i oppdrag å utrede om Økovann var like effektivt som kjemikalier. Nå er deres uavhengige under­søkelse ferdig, og resultatet er positivt.

Borago er imidlertid ikke sikre på om det er den mekaniske bearbeidingen med mikro­fiber som er viktigst, og om det eventuelt har mindre betydning om mikro­fiberen brukes sammen med Økovann, kjemi eller vann direkte fra kranen.

Borago stiller også spørsmål ved om vannets hardhet påvirker resultatet. Motala kommune har mykt vann, noe som betyr at det fra før har lavt innhold av mineraler.

Metoden med Økovann er utviklet av selskapet SSG i Motala, som selv bruker den ved vinduspuss.

Kilde: Nu är det bevisat: Ekovatten fungerar, http://cleannet.se/nyheter/nu-ar-det-bevisat-ekovatten-fungerar/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Økovann fra SSG

Du rengjør med vanlig kommunalt vann som renses ved hjelp av filtrering. Hvis alle partikler i vannet fjernes (kalk, metaller, salter, bakterier et.c.), sitter du igjen med ultrarent vann.

Ifølge SSG har det ultrarene vannet, som de kaller Økovann, et underskudd på ioner (ladde partikler, red.anm.). Under­skudd på ioner skal være unaturlig for vannet, og det skal oppstå en ubalanse. Når Økovannet treffer en overflate, skal det derfor trekke til seg smuss og fett, og overflaten skal da bli ultraren.

Les mer: http://www.ssgab.org/ecovatten/

 

Hardt vann

Hardt vann er vann med høy konsentrasjon av løste mineral­salter, som kalsium og magnesium.

I Norge har vi lite hardt vann, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder. I Nordland, Troms og Finnmark og i en del av Østlands­området finnes kalkrik berggrunn, og grunn­vannet i slike områder kan være hardt.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Hardhet_(vann)

Powered by Labrador CMS