Faksimile fra undersøkelsen som gjennomføres i disse dager. (Ill.foto: Regionale verneombud)

Vil videre­utvikle sin innsats

De regionale verne­ombudene er i gang med en spørre­under­søkelse for å kartlegge nytte­verdien av sin virksomhet.

Publisert

Det er for bedre kunne måle nytte­verdien av og for å kartlegge ordningen med regionale verne­ombud, at RVO-ene nå er i gang med en under­søkelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Spørre­undersøkelsen er ikke åpen for alle, men deles ut til alle virksomheter som får besøk av og mottar rapport fra et regionalt verneombud, dvs. de som har erfaring med RVO-enes arbeid.

RVO-ene ønsker tilbake­melding på erfaringene med å få besøk av regionalt verneombud og om virksomhetene får styrket og økt kunnskap om sitt verne- og HMS-arbeid som følge av besøket.

Resultatene av spørre­undersøkelsen vil brukes til å videre­utvikle ordningen med regionale verneombud, slik at den blir til best mulig nytte for virksom­hetenes arbeid.

Kilde: Spørreundersøkelse for ordningen med regionale verneombud, http://hrr.rvofond.no/a/sporreundersokelse-for-ordningen-med-regionale-verneombud

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS