Arbeids­tilsynet og Folke­helse­instituttet anbefaler fortsatt å være varsom med teppe­gulv. (Ill.foto: Colourbox)

Teppegulv gir fortsatt helse­risiko

Tepper kan knyttes til økt risiko for for­verret astma og allergi. Derfor bør det fort­satt utvises varsomhet ved bruk av teppe­gulv i skoler, barne­hager og kontorer.

Publisert

Det skriver en fag­gruppe fra Arbeids­tilsynet og Folke­helse­instituttet i siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis fra Norges Astma og Allergi­forbund.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bruk av heldekkende teppe­gulv synes å øke, særlig for å dempe støy i åpne kontor­landskap. Jevnlig hevdes at tidligere risiko­vurderinger er foreldet og at moderne tepper er uproblematiske også for de med astma og allergi.

Fra helsehold har man imidlertid ikke funnet studier som støtter dette. Studier viser at det er mer støv og allergener i tepper sammen­lignet med glatte gulv.

Teppegulv kan i tillegg avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og virke irriterende på slim­hinnene hos følsomme individer. Sammen­lignet med glatte gulv krever teppe­gulv mer omfattende renhold med høyere økonomiske kostnader. I praksis blir dette ofte forsømt, melder NAAF.

Kilde: Teppegulv gir fortsatt helserisiko, http://www.naaf.no/no/naafs-blader/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Fortsatt-helserisiko-ved-bruk-av-teppegulv-/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS