Danske forskere mener å ha utviklet en kunstig lunge for å teste om impreg­nerings­spray medfører helsefare. (Ill.foto av spray: Colourbox)

Kunstig lunge egnet til å teste spray­produkter

En ny metode kan trolig erstatte bruken av forsøks­dyr, når spray­produkter for impreg­nering skal testes for helse­skader.

Publisert

Sprayprodukter som brukes til å impregnere for eksempel fliser, gulv, sko og tekstiler brukes både i hjemmet og i yrkes­øyemed. Mange av dem ser ikke ut til å påvirke lungene, men noen er giftige å puste inn.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge Jorid Birkelund Sørli, forsker ved det danske Det Nationale Forsknings­center for Arbejdsmiljø (NFA) forklarer at de sist­nevnte ødelegger den såkalte lunge­surfaktanten – en væske som dekker lungenes innvendige overflate:

– Væsken sørger for at overflate­spenningen i lungene faller, slik at de ikke klapper sammen når man puster. En lav overflate­spenning er altså nødvendig for at lungene skal fungere, sier hun.

Selv om invidiuelle kjemikalier i et spray­produkt skulle være ufarlige hver for se, kan sammen­blandingen av dem gi en kjemisk cocktail som er giftig å puste inn.

Hittil har forskerne testet spray­produkter på forsøks­dyr, men de er i full gang med å utprøve metoder som ikke medfører bruk av forsøksdyr.

Metoden baserer seg på et instrument kalt surfakto­meter. Dette har forskerne videre­utviklet slik at det reagerer på samme måte som lunge­surfaktanten i en alminnelig lunge vil gjøre, hvis man innånder et sprayprodukt.

Det modifiserte surfakto­meteret består av et plast­kammer med en vanndråpe tilsatt surfaktant. Ved hjelp av en liten motor kan surfakto­meteret simulere pusting, og dråpens overflate endrer seg i samme takt og utstrekning som surfaktanten i en levende lunge.

Sprayproduktet blir sprøytet inn i kammeret gjennom et lite rør, mens et kamera tar løpende bilder av surfaktant­dråpens bevægelse.

– Kameraet registrerer dråpens fasong, som er et uttrykk for dråpens overflate­spenning. Hvis dråpens overflate­spenning ikke faller tilstrekkelig mye, etter at spray­produktet er tilsatt i kammeret, har produktet en skadelig effekt på lunge­surfaktanten, forklarer Jorid Birkelund Sørli.

Kilde: Kunstig lunge velegnet til test af sprayprodukter (http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2016/kunstig-lunge-velegnet-til-test-af-sprayprodukter)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

, , , ,
Powered by Labrador CMS