Skjermutsnitt fra appen. Basert på video fra Astma-Allergi Danmark

App mot håndeksem

Astma-Allergi Danmark har utviklet nytt undervisnings­materiale til yrkes­skolene om hånd­eksem og kontakt­allergi.

Publisert

Skrevet av Jan Tveita, hmsmagasinet.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En gratis app sammen med brosjyre­materiell gir blant annet informasjon om hvilke stoffer som kan være problematiske innenfor de enkelte fagene. Det gir elevene muligheten til å ta forholds­regler når de velger utdannelse.

Ta riktig yrkesvalg

Mange elever på yrkes­skolene tenker ikke på at valg av yrke kan føre til at de kanskje får problemer med hånd­eksem og kontakt­allergi i arbeids­livet. Det gjelder elever innenfor et bredt spekter av utdannelser, for eksempel frisører, kosmetologer, mekanikere, matvare­medarbeidere og bygnings­arbeidere.

Astma-Allergi Danmark har derfor med støtte fra Undervisnings­ministeriet og med faglig støtte fra Videncenter for Allergi utviklet et undervisnings­materiale som består av en gratis app og en lærer­veiledning med læringsark.

Lærere på yrkes­skolene kan bruke materialet for å lære elevene hvordan de passer på seg selv slik at de unngår å utvikle eksem og kontakt­allergi på hendene.

Følg din hånds utvikling

Gratisappen vil sammen med brosjyre­materiellet gi informasjon om hvilke stoffer som kan være problematiske innenfor de enkelte fag. Elevene kan lære om årsaker til hånd­eksem, fore­bygging, hudpleie, hanske­bruk og hva de gjør hvis de har eksem­utbrudd. Ut over dette gjør appen det mulig å sammenligne bilder av den enkeltes hånd, slik at man kan følge en eventuell utvikling av håndeksem.

Også behandling

Har du allerede hånd­eksem, inneholder materialet opplysninger om hvordan du under­søker og behandler eksemen, og hvordan du eventuelt kan melde hånd­eksem som en arbeids­skade. Undervisnings­materialet kan for eksempel inngå i unde­rvisning der elevene arbeider med arbeids­miljø, sikkerhet og personlig hygiene.

Appen er utarbeidet for under­visning på yrkes­skolene, men kan brukes av alle som vil vite mer om hånd­eksem. Den er gratis og kan hentes i App Store eller Google Play.

Søk etter Håndeksem fra Astma-Allergi Danmark.

Kilde: Forebyg håndeksem med ny app, http://www.astma-allergi.dk/-/forebyg-handeksem-med-ny-app

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS