Det går ikke alltid et tog, men arbeids­giver må likevel kunne for­vente at arbeid­staker plan­legger for varslede problemer. (Ill.foto: TEH)
Det går ikke alltid et tog, men arbeids­giver må likevel kunne for­vente at arbeid­staker plan­legger for varslede problemer. (Ill.foto: TEH)

Du kan trekkes i lønn om du ikke er på jobb i tide

Togstreik, buss­for­sinkelser og plutselige snø­fall er ingen unn­skyldning: Det er arbeids­takers eget ansvar å være på plass i tide.

Publisert

– Arbeidsgiver må kunne forvente at arbeids­takerne følger med og plan­legger for varslede problemer som kan gjøre det vanskelig å komme til jobb i tide. Det kan være gjennom å sitte på med en kollega, ta bussen og beregne ekstra god tid, sier Torgeir A. Bjørnland.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Han er juridisk HR- og ledelses­rådgiver hos kurs- og tjeneste­leverandøren Infotjenester. Ifølge ham er utgangs­punktet er at arbeids­takeren selv må sørge for å være på jobb til riktig tid.

– Når det kommer ekstra­ordinære situasjoner, som en togstreik eller et plutselig snøfall, så må arbeids­giver likevel akseptere at en del arbeids­takere ikke klarer å komme på jobb til tiden, sier Bjørnland.

Han legger til at det er arbeid­staker som bærer den økonomiske risikoen ved ikke å komme på jobb i tide. Arbeids­giver er ikke rettslig forpliktet til å betale lønn for den tiden vedkommende ikke er til stede – selv om arbeids­takeren uforskyldt kommer for sent.

Et alternativ er at arbeids­giver gir arbeids­takeren mulighet til å jobbe inn fraværet på et annet tidspunkt.

Ifølge Bjørnland er det ikke naturlig at arbeids­giver advarsel som virke­middel:

– Det måtte være i svært sjeldne tilfeller der man for eksempel mistenker at arbeids­takeren misbruker situasjonen for bevisst å komme for sent på jobb, eller der arbeids­takeren gjentatte ganger kommer for sent på grunn av dårlig plan­legging, sier Torgeir A. Bjørnland.

Kilde: Ansattes ansvar å komme på jobb i tide, http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2016/10/ansattes-ansvar-a-komme-pa-jobb-i-tide/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS