Under­søkelsen er foretatt blant virksom­heter i alle yrker – den gjelder ikke renholds­bransjen spesifikt. (Ill.foto: Colourbox)

Norge under middels på kjemi

Norge er dårligere på å håndtere risiko knyttet til kjemikalier på arbeids­plassen, enn de fleste andre euro­peiske land.

Publisert

Det viser en stor under­søkelse utført av det euro­peiske arbeids­miljø­organet OSHA, som har sammen­lignet land både i og utenfor EU.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undersøkelsen er gjennomført på tvers av yrker og sektorer – den retter seg ikke spesifikt mot renholds­bransjen.

Organisasjonene ble først spurt om det finnes risiko i egen organisasjon, knyttet til bruken av kjemiske eller biologiske stoffer i form av væske, damp eller støv.

Hovedtyngden av europeiske land rapporterer om mindre risiko enn i Norge. I vårt eget land svarer 40,9 prosent «ja» og 59,7 prosent «nei» på dette spørsmålet.

Stor organisasjon = større risiko

Ser vi på organisasjoner med ulik størrelse, finner vi noe interessant: Blant norske organisasjoner med 5-9 ansatte svarer 35,4 % ja til at det finnes risiko, 10-49 ansatte 40,9 % ja, 50-249 ansatte 57,2 % ja, over 250 ansatte 77,1 % ja.

I Norge synes 40,9 prosent at kjemiske eller bio­logiske stoffer utgjør en reell risiko i egen organisasjon. Det er mer enn i de fleste andre land.

I OSHA-undersøkelsen er det bare spurt etter hvordan organisasjonene opplever seg selv. Den gir ikke et klart bilde om de store organisasjonene reelt har større kjemisk risiko enn de små, eller om det bare er erkjennelsen av risiko som er bedre hos de store – dvs. at de små ikke bryr seg med å finne ut noe er risikabelt eller ei. Kanskje er det en miks.

Heller ikke gode på å forebygge

Et neste spørsmål i under­søkelsen, gikk på hvordan det informeres om og jobbes fore­byggende med farer knyttet til kjemiske eller biologiske stoffer.

I Europa synes bildet ved første øyekast å være nokså lyst, ved at arbeids­takere i de aller fleste europeiske land opplever at det fore­bygges mot kjemikalie­skader.

I Norge svarer 7,3 prosent av de spurte at de opplever mangler ved fore­byggingen. Dette lyder kanskje brukbart, men er langtfra nok til å plassere oss i tet­sjiktet. I flertallet av de europeiske landene opplever nemlig bare 2-5 prosent at fore­byggingen er dårlig.

Det finnes imidlertid noen få land som skiller seg ut med langt dårligere forebygging enn Norge.

Store bedre enn små

De aller fleste europeiske land tar kjemikalie­skader seriøst. I Norge opplever 7,3 prosent at det finnes mangler i fore­byggingen, og det er dårligere enn snittet. Kilde: OSHA

I Norge er store organisasjoner generelt mye bedre på fore­bygging av kjemiske og biologiske skader enn små. Blant norske organisasjoner med 5-9 ansatte svarer 10,9 % at det finnes mangler i fore­byggingen, 10-49 ansatte: 5,4 %, 50-249 ansatte: 3,6 %, og over 250 ansatte: 3,9 %.

Det er de minste norske virksom­hetene med 5-9 ansatte som skiller seg negativt ut sammen­lignet med andre land. For større organisasjoner ligger Norge omtrent på linje med resten av Europa.

Kilde: Statistikk fra OSHA (på norsk): Esener-2, https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener/2014?locale=NO

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS