Statens arbeids­miljø­institutt under­søker blant annet kreft­frem­kallende egenskaper i såkalte karbon­nanorør. (Illustrasjon etter Stami og Colourbox)
Statens arbeids­miljø­institutt under­søker blant annet kreft­frem­kallende egenskaper i såkalte karbon­nanorør. (Illustrasjon etter Stami og Colourbox)

Forsker på nano­partikler

Statens arbeids­miljø­institutt har for tiden fire forsknings­prosjekter på nano­materialer.

Publisert

De fire forsknings­prosjektene er:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

  • Utvikle metoder for å teste nano­materialer for eventuelle kreft­fremkallende effekter.
  • Utvikle tester for bruk i regula­toriske sammenhenger.
  • Om/hvordan diesel­partikler regulerer genenes aktivitet.
  • Betennelses­fremmende og kreft­fremkallende egen­skaper av karbon­nanorør.

Ifølge Stami er en rekke nano­materialer allerede i bruk i produkter som klær, sko, kosmetikk, sanitets­artikler, sports­utstyr, vask- og pleie­midler og produkter for behandling av bygnings­materialer som glass, fliser, stål og andre overflater og utvikles det nye nano­materialer.

Nanomaterialer behandles teknisk og kjemisk på ulike måter for å få fram nye ønskede egenskaper. Men de ønskede egen­skapene kan være uønsket fra et arbeidsmiljø- og helse­synspunkt.

I sin nylig utgitte årsrapport for 2015 skriver Stami at det globalt foregår en betydelig utvikling av syntetiserte / fabrikkerte nano­materialer med et vidt bruks­område, og mange anser slik produksjon for å være en av forutset­ningene for ny industriell innovasjon og vekst. Det er derfor viktig å fremskaffe helse­relevant kunnskap om eventuell arbeids­miljø­risiko tidlig i denne fasen.

Disse partiklene er svært små, under 100 nanometer (under én titusendels millimeter, red.anm.), og de har derfor helt spesielle fysiske egen­skaper. Slike nano­materialer er allerede i bruk. På grunn av størrelsen har de muligvis også andre egen­skaper enn til­svarende partikler med større størrelse, om de pustes inn av mennesker. Det har derfor globalt vært en betydelig forskning på hvordan slike partikler innvirker på mennesker.

Stami under­søker spesifikt kreft­frem­kallende egenskaper til flere typer nano­materialer, slik som karbon­nanorør og titan­dioksid. Andre typer nano­partikler finnes sann­synligvis som naturlig fore­kommende partikler i en rekke industrielle prosesser i Norge.

Stami startet derfor nylig opp en studie med formål å kartlegge tilstede­værelsen av nano­partikler i deler av norsk industri. Dette er viktig fordi eksponering for slike partikler settes i sammen­heng med økt risiko for hjerte-karsykdommer, og det diskuteres om slik eksponering også kan bidra til å utvikle nevro­degenerative lidelser.

Les mer om Stamis nanoforskning, https://stami.no/prosjekt/?fwp_tema=nanomaterialer

og i årsrapporten for 2015, https://stami.no/arsrapport-2015

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS