Ill.foto: Colourbox

Uklart om det er nyttig å stå og jobbe

Er du blant dem som gjerne står ved skrive­bordet og jobber? En ny oversikt viser at det er uklart om dette har noen helse­effekt.

Publisert

Vi hører ofte at vi sitter altfor mye, både på jobben og hjemme, og at risikoen for overvekt og hjerte- og kar­sykdommer øker når vi beveger oss lite.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Et forebyggende tiltak som er blitt mer populært for kontor­arbeidere de siste årene, er heve- og senkepult.

En internasjonal gruppe forskere har nå undersøkt nytten av ulike tiltak for å minske stille­sittingen. De har gått gjennom 20 studier av drøyt 2000 arbeids­takere i Europa og USA. Studiene kunne omhandle forskjellige tiltak, både fysiske tiltak og rådgivning.

For regulerbare arbeids­bord fant de meget svake vitens­kapelige belegg for helse­messig nytte. De som brukte slike bord viste seg i gjennoms­nitt å sitte mellom 30 minutter og 2 timer mindre pr. dag enn sine kolleger med tradisjonelle arbeidsbord. Ståbord hadde ingen merkbar effekt på arbeids­kapasitet, muskel­plager eller sykefravær. Det er derfor uklart, ifølge under­søkelsen, om den ekstra ståingen kan motvirke ulempene ved å sitte.

Det å stå øker ikke heller energi­forbruket nevne­verdig sammen­liknet med å sitte, så hvis målet er å gå ned i vekt, kan man ikke forvente at heve- og senke­pulter skal være til noen særlig hjelp.

Rapporten understreker at det finnes nokså få studier på området.

Kilde: Oklart om det är nyttigt att stå och jobba, http://www.duochjobbet.se/nyhet/oklart-om-det-ar-nyttigt-att-sta-och-jobba

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS