Ill.foto: Colourbox

Når jobben er hjemme hos andre

Flere arbeids­takere har jobben sin i andres hjem. Å ha dette som sin arbeids­plass kan være belastende, fordi privat­boliger sjelden er utformet som ideelle arbeids­miljø.

Publisert

Denne artikkelen er skrevet av Jan Tveita, hmsmagasinet.no:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Som for andre arbeids­takere skal arbeidet kunne utføres i et risiko­fritt miljø.

Den svenske arbeids­miljø­loven gjelder også for dem som arbeider i private hus­holdninger med tjenester som renhold, vedlike­hold og kles­stell, skriver Arbetsmiljö­upplysningen i et nyhetsbrev.

Det betyr at arbeids­giveren skal se til at arbeids­takerne arbeider i et sunt og sikkert arbeids­miljø. Som arbeids­givere regnes både bedriften som formidler tjenesten og privat­personen som benytter den.

Risikovurdér i forkant

For at arbeidet skal kunne utføres sikkert, skal renholds­byrået risiko­vurdere hjemmet og forsikre seg om at det finnes utstyr for å kunne utføre tjenesten. Virksom­heten skal også peke på hva som kreves for utføre arbeidet, for eksempel at klær, leketøy og andre løse gjenstander ryddes vekk slik at renholdet kan gjennom­føres trygt og effektivt. Den som bestiller tjenesten, har ansvar for at fast utstyr er forsvarlig og sikkert montert, for eksempel at rekkverket sitter fast slik at ingen skader seg.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmehjelpere og personlige assistenter er andre eksempler på yrkes­grupper som utfører arbeid i andres hjem. Arbeids­givere kan være en kommune, en leverandør av hjemme­baserte tjenester eller personlige assistenter. Som personlig assistent kan du også være ansatt direkte av brukeren. I samtlige tilfeller omfattes arbeids­takeren av arbeids­miljø­loven.

Arbeidet som personlig assistent er variert, og mange assistenter og brukere utvikler et godt og nært forhold. Men det kan også være et utsatt og ensomt arbeid. Sverige har en lov om brukerstøtte og service som blant annet har som formål å gi funksjons­hemmede selv innflytelse over den hjelpen de trenger.

Men iblant kan brukerens ønsker og behov komme i konflikt med arbeids­miljø­loven. Når den pleie­trengendes behov er kartlagt, er det derfor viktig å vurdere arbeids­miljø­risikoene for den som utfører pleien. Kanskje trenger ved­kommende hjelpe­middel og til­pasninger i boligen for å forebygge skader. De ansatte kan ha behov for utdanning, og iblant må man ta spesielle hensyn til den pleie­trengendes diagnose.

Ansatte: Henvend deg til leder eller verneombud

Dersom du mener det finnes mangler i arbeids­miljøet eller dersom du oppdager en risiko­faktor, snakk med din nærmeste leder. Om det ikke blir gjort noe med problemet, kontakt verne­ombudet.

Har du ikke verne­ombud på arbeids­plassen din, kan du kontakte fagforeningen. Yter du renholds­tjenester, kan du også kontakte de statlig ansatte regionale verne­ombudene for renholds­bransjen, hrr.rvofond.no.

Arbeidsgivere: Henvend deg til BHT eller andre

Som arbeids­giver kan du henvende deg til bedrifts­helse­tjenesten eller andre arbeids­miljø­konsulenter for å få hjelp og støtte i arbeids­miljø­arbeidet. Du kan også henvende deg til din arbeids­giver­organisasjon. Har du spørsmål om lover og regler som handler om å arbeide i andres hjem, kan du også kontakte Arbeids­tilsynet.

Kilde: Arbetsmiljöupplysningen, http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS