(Illustrasjon med Ringebus kommune­våpen)

Ringebu tar grep

I Ringebu kommune satses det på å gi renholderne et eier­forhold til den jobben de utfører.

Publisert

Renhold er alltid et spørsmål om økonomi. Optimalisering er en forutsetning for å møte morgen­dagens krav til drift, mener Johnny Haugland, daglig leder i Consulent Partner og rådgiver i Norsk Kommunal­teknisk Forening.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I den nyeste utgaven av deres tidsskrift Kommunal­teknikk, nr. 5, presenterer han Ringebu kommune i Oppland, som har satset målrettet og oppnådd stor gevinst. Ledelsen har tatt på alvor behovet for endringer, lyttet til de ansattes innspill og økt deres kompetanse på å samarbeide.

Det har vært et tett samarbeid mellom drifts­ledelse, avdelings­sjef, seksjons­leder og personal­sjef, og en vilje til å tenke nytt om utstyr, metoder og kvalitets­systemer.

Renholderne er fordelt på tre geo­grafisk atskilte team som har ulike bygg. Ved hver enhet er det gruppen som fordeler oppgavene seg i mellom innen de ulike byggene. Det bidrar til at renholderne får et eier­forhold til den jobben de utfører, og at de ser verdien av godt samspill i team­arbeidet.

Kilde: Tar grep for endrings­prosesser innen renhold, http://www.kommunalteknikk.no/tar-grep-for-endringsprosesser-innen-renhold.5884817-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS