Ill. etter NILU, Genøk og Stami
Ill. etter NILU, Genøk og Stami

Nettverkstreff om nanosikkerhet

NILU, Genøk og Stami inviterer til møte 15/9 for å samle for­skjellige interes­senter innen­for nano­teknologi. Påmelding 31/8.

Publisert

Helse­effekt­gruppa ved NILU, Genøk og Stami inviterer til nettverks­møte for å samle for­skjellige interessenter innenfor nano­teknologi, og utveksle erfaringer og kunnskap om farer og risiko relatert til produksjon og bruk av nano­materialer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Formålet med nett­verks­møtet er å gi de som jobber med eller er interesserte i nano­teknologi og nano­sikkerhet en mulighet til å møtes, dele kunnskap og etablere for­bindelser som igjen kan føre til ytter­ligere framskritt på feltet.

Tid: 15. september 2016 fra klokken 09.00 - 17.30

Sted: Statens arbeidsmiljø­institutt (Stami), Gydas vei 8, Majorstuen

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og programmet legges opp som en blanding av korte foredrag fra nasjonale og inter­nasjonale foredrags­holdere, samt tilrette­lagte inter­aktive diskusjoner. Lunsj er inkludert, og man kan søke om støtte til reise­utgifter (i påmeldingen).

NILUs helse­effekt­gruppe, Genøk og Stami arrangerer nettverks­møtet, som finansieres av EC FP7-prosjektet NanoReg og Forskningsråd-prosjektet NorNanoReg.

Påmelding senest 31. august via nettsiden: Nettverksarrangement for styrking av nanosikkerheten i Norge, http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/language/nb-NO/NewsId/802/Nettverksarrangement-for-styrking-av-nanosikkerheten-i-Norge.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS