Når en langtidssyk er i ferd med å friskmeldes, bør du som leder ta en samtale med både vedkommende og kollegaene, for å finne en myk vei for tilbake­føringen. Ill.foto: Colour

Involvér med­arbeiderne når langtids­syke vender tilbake

Kolleger spiller en stor og ofte oversett rolle når en langtids­sykemeldt medarbeider kommer tilbake til jobben.

Publisert

Det er en dansk studie som viser at når en langtids­sykemeldt vender tilbake, er det ikke bare en sak mellom leder og medarbeider. Forholdet til kollegaene og deres støtte og forståelse er minst like viktig.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gradvis tilbakemelding til jobben skaper enkelte utfordringer. Ikke bare for den sykemeldte, men også for dennes kolleger.

Det kan være vanskelig for den sykemeldte å komme tilbake og utføre de samme arbeids­oppgavene som før syke­meldingen.

Når du som leder skal planlegge returen, bør du ikke bare ta en samtale med den sykemeldte personern, men også med kollegaene, for å forbereden dem på hvordan de best kan støtte opp om den sykemeldte.

På de fleste arbeids­plasser jobber man mer eller mindre i team. Dermed kan det få konsekvenser for hele gruppen, dersom den sykemeldte ikke kan yte 100 prosent fra starten.

Den danske under­søkelsen ble utført blant tre yrkes­grupper. Hos sykehjemsansatte forsøkte man å gi arbeid­stakeren lettere arbeids­oppgaver, hvilket medførte at kollegaene fikk mer belastnede oppgaver. Hos ambulansefolk og renovasjons­arbeidere ble arbeids­takeren flyttet til mindre krevende arbeids­oppgaver, vekk fra sitt opprinnelige team, noe som gjorde det vanskeligere for dem å bli en del av sin gamle arbeidsplass..

En annen ting som påvirket, var hvor godt arbeids­takeren var likt blant sine kolleger, og hvilke holdninger de generelt hadde til sykefravær.

Hvis arbeidst­akeren var godt likt og det generelt var et godt psyko­sosialt arbeids­miljø på arbeids­plassen, er kollegaene villige til å stå på mer og det er lettere å vende tilbake og bli en del av arbeids­teamet etter en syke­melding.

Kilde: Inddrag kollegerne, når en langtidssyg vender tilbage, http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/marts/29_inddrag-kollegerne-naar-en-langtidssyg-vender-tilbage

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Tre gode råde når medarbeidere vender tilbake etter sykom

1. Involvér dine medarbeidere før den sykemeldte kommer tilbake

2. Planlegg oppgavene for den friskmeldte, slik at de ikke belaster kollegaene i teamet

3. Vær oppmerksom på at den friskmeldte er en del av teamet, selv om vedkommende ikke kan yte 100 prosent i en periode.

Powered by Labrador CMS