Synes du det blir mange regler å forholde seg til? Det er en mager trøst, men nordmenn sliter faktisk mindre med arbeidsmiljø­lovverket enn de fleste i Europa. (Ill.foto: Colourbox)
Grafen viser om virksomheter i de ulike land synes de lovbestemte pliktene er så omfattende at det er vanskelig å ta opp HMS-spørsmål. Kilde: OSHA

HMS-arbeidet bremses av kompliserte regler

Én av seks norske virksom­heter synes de lov­pålagte pliktene er så omfattende at de gjør arbeids­miljø­arbeidet vanskeligere.

Publisert

17,7 prosent opplever kompleksiteten i lovverket som et stort problem når det skal jobbes med helse, miljø og sikkerhet. 43,0 prosent mener det er et lite problem, mens 39,3 prosent opplever at det ikke er noe problem. Det viser statistikk fra det europeiske arbeids­miljø­organet OSHA.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er kanskje litt overraskende, men komplekse regler oppleves dermed som et mindre problem i Norge enn i majoriteten av de europeiske landene. Gjennom­snittet for alle landene er nemlig at 40,3 prosent synes lovverket er et stort problem for HMS-arbeidet, 29,6 prosent synes det er et lite problem, mens 30,2 prosent ikke synes det er noe problem.

Grafen viser om virksomheter i de ulike land synes de lovbestemte pliktene er så omfattende at det er vanskelig å ta opp HMS-spørsmål. Kilde: OSHA

OSHA har også undersøkt årsaker til at virksomhetene velger å sette fokus på HMS på arbeids­plassen. I Norge svarer hele 92,1 prosent at det å overholde lovpålagte krav, er en viktig grunn til at de jobber med HMS. Dette plasserer oss nesten på europa­toppen, men i nesten alle landene svarer over 75 prosent at dette er en viktig pådriver.

I Norge oppgir 77,4 prosent av virksomhetene at det å unngå bøter og sanksjoner fra Arbeidstilsynet, er en viktig årsak til at de jobber med HMS. Også her er vi bare midt på treet. Frykten for «øvrigheta» er større særlig i de sørlige og østlige delene av Europa.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS