Faksimile fra prosjektet Sunner hender (NHO Service).

Bli med og bidra til sunnere hender!

Vann, kjemikalier og annet er tøft for hendene for renholdere og frisører. NHO-prosjektet Sunnere hender vil gjøre noe med dette, men trenger litt hjelp fra deg.

Publisert

Frisører og renholdere er yrkes­grupper som i arbeidet utsetter hendene for vann, kjemi­kalier, m.m. Det kan være en utfordring for huden. Syke­fraværet blant renholdere og frisører er det høyeste i privat sektor. NHO Service og NHO Handel setter nå fokus på dette og ønsker som en innledning mer kunn­skap om hanske­bruk og syke­fravær.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det pris­verdige prosjektet Sunnere hender er jo ikke nytt, men nå øker NHO aktivitetene og har laget en spørre­undersøkelse som de håper du vil spre til dine ansatte slik at flest mulig besvarer den. Det tar ca. 2 minutter å besvare undersøkelsen og du finner den på http://www.sunnehender.no

Arbeids­givere som besvarer et par spørsmål om hva de gjør for å motivere sine ansatte til å besvare under­søkelsen, kan registrere seg her: http://www.sunnehender.no/#!contact/cito

Du er da med på trekningen av hanskebruk til en verdi av kr. 1000. Det trekkes ut 10 vinnere; 5 fra hver bransje.

Ifølge NHO vil resultatene fra under­søkelsen danne grunnlag for informasjons- og holdnings­kampanjer på skoler, i bedrifter, hos leverandører og blant kundene.

Undersøkelsen kan besvares frem til utgangen av februar 2016.

NHO håper at vi gjennom kunnskap om hanske­bruk og påfølgende holdnings­kampanjer kan bidra til å sikre sunne hender for frisører og renholdere gjennom hele deres yrkeslivet.

Arbeids­giver­organisasjonen vil gjerne at både arbeids­givere og arbeids­takere besvarer spørre­undersøkelsen, og håper på hjelp til å spre informasjon om under­søkelsen til flest mulig.

Kilde: Vil du bidra til sunnere hender? (http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5973&categoryID=140)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS