Faksimile fra prosjektet Sunner hender (NHO Service).
Faksimile fra prosjektet Sunner hender (NHO Service).

Bli med og bidra til sunnere hender!

Vann, kjemikalier og annet er tøft for hendene for renholdere og frisører. NHO-prosjektet Sunnere hender vil gjøre noe med dette, men trenger litt hjelp fra deg.

Publisert

Frisører og renholdere er yrkes­grupper som i arbeidet utsetter hendene for vann, kjemi­kalier, m.m. Det kan være en utfordring for huden. Syke­fraværet blant renholdere og frisører er det høyeste i privat sektor. NHO Service og NHO Handel setter nå fokus på dette og ønsker som en innledning mer kunn­skap om hanske­bruk og syke­fravær.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det pris­verdige prosjektet Sunnere hender er jo ikke nytt, men nå øker NHO aktivitetene og har laget en spørre­undersøkelse som de håper du vil spre til dine ansatte slik at flest mulig besvarer den. Det tar ca. 2 minutter å besvare undersøkelsen og du finner den på http://www.sunnehender.no

Arbeids­givere som besvarer et par spørsmål om hva de gjør for å motivere sine ansatte til å besvare under­søkelsen, kan registrere seg her: http://www.sunnehender.no/#!contact/cito

Du er da med på trekningen av hanskebruk til en verdi av kr. 1000. Det trekkes ut 10 vinnere; 5 fra hver bransje.

Ifølge NHO vil resultatene fra under­søkelsen danne grunnlag for informasjons- og holdnings­kampanjer på skoler, i bedrifter, hos leverandører og blant kundene.

Undersøkelsen kan besvares frem til utgangen av februar 2016.

NHO håper at vi gjennom kunnskap om hanske­bruk og påfølgende holdnings­kampanjer kan bidra til å sikre sunne hender for frisører og renholdere gjennom hele deres yrkeslivet.

Arbeids­giver­organisasjonen vil gjerne at både arbeids­givere og arbeids­takere besvarer spørre­undersøkelsen, og håper på hjelp til å spre informasjon om under­søkelsen til flest mulig.

Kilde: Vil du bidra til sunnere hender? (http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5973&categoryID=140)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS