Nora Johanne Klungseth håper flere vil la seg inspirere til å forske på et renholdsfag i rivende utvikling.

Ønsker seg større nettverk

– Folk aner ikke hvilket potensial som ligger i fag­feltet, eller hvor mange andre felt det berører, sier Nora Johanne Klungseth, som nå portret­teres i Universitets­avisa i Trondheim.

Publisert

Klungseth har Norges eneste doktor­grad med hovedvekt på renhold, og ble nylig tildelt Bransje­prisen til Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR). Og hun klør i fingrene etter å utvikle fag­feltet sitt videre:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er mange som blir forundret over at jeg forsker på et slikt tema, men når jeg får anledningen til å fortelle hva det faktisk inne­bærer, så blir de interessert, forteller hun til Sølvi Waterloo Normannsen i Universitets­avisa, som er en avis for NTNU og universitets- og høyskole­sektoren.

For det er få andre forskere som har interessert seg for feltet. Håpet er at arbeidet hennes kan vekke interessen til flere forskere.

Klungseth har nå et tids­begrenset engasje­ment som universitets­lektor ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning ved NTNU. Blant arbeids­oppgavene er særlig veiledning av master­studenter innenfor eiendoms­utvikling og -forvaltning, samt å bidra til økt rekruttering i Facility Management.

Om hun fikk velge på øverste hylle, ville hun helst vært med å utvikle faget både praktisk og teoretisk. Hun ønsker seg et større nettverk og er åpen for nye muligheter.

– Renhold er en liten del av eiendoms­forvaltning, eller Facility Management. Det kunne være spennende å for eksempel se på hvordan denne bransjen forholder seg til den fjerde industrielle revolusjonen og det grønne skiftet, tipser hun.

Nora Johanne Klungseth portretteres i en lengre artikkel av Universitetsavisa. Les deres artikkel: Ønsker seg større nettverk, http://www.universitetsavisa.no/forskning/2016/04/18/%C3%98nsker-seg-st%C3%B8rre-nettverk-56729.ece

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

«Det er godt kjent at energi repre­sen­terer store utgifter i for­bindelse med drift av bygg. Langt færre kjenner til at renhold kan repre­sentere opp mot 50 prosent av drifts­kostnaden av bygninger.»

Nora Johanne Klungseth

Powered by Labrador CMS