Nora Johanne Klungseth (midten) mottar Bransje­prisen 7. april 2016. Til venstre NFSR-leder Una Stefans­dottir Ugelvik, til høyre nylig avtroppet nest­leder Åse Malerød.

Bransjeprisen

Nora Johanne Klungseth (NTNU) er tildelt Bransje­prisen av Norsk Forening for Service og Renhold, for full­føringen av Norges første doktor­grad i renhold.

Publisert

Klungseth mottok prisen under fest­middagen i NFSRs Årskonferanse 6.-8. april 2016. NFSRs leder, Una Stefans­dottir Ugelvik, begrunnet tildelingen slik:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Kriteriene til NFSRs bransjepris slår fast at prisen som skal tildeles en person eller organisasjon som i det fore­gående år eller over tid har ytet en spesiell påvirkning eller innsats for bransjen. I år er det en person som skal få prisen. Det er først og fremst det ved­kommende har ytet av påvirkning i 2015 som resulterer i årets bransje­pris, sa hun under tildelingen 7. april.

– Årets bransjepris går til en person som etter eksamen artium i fem år jobbet full tid med profesjonelt renhold, og som i fjor høst avla sin doktor­grad med renhold som hovedtema ved NTNU i Trondheim. Gratulerer, Nora Johanne Klungseth!

Ugelvik opplyste deretter om Klungseths vei fram til doktor­graden:

– Helt siden du var barn har du vært opptatt av profesjonelt renhold. Din mor drev i mange år et rengjørings­selskap i Øvre Årdal. Allerede som 12-13-åring forlangte du å få være med mamma på kveldsjobb for å vaske den lokale butikken. Denne kvelds­jobben skjøttet du etter hvert på egen hånd.

– Etter fem år som operativ renholder begynte du i 2003 som student på det første kullet til bachelor i hus­økonomi og service­ledelse. Du avla din bachelor i 2006. I løpet av disse årene avla du også den praktiske og teoretiske delen av fagbrevet som renholds­operatør. Imponerende!

– Deretter tok du din master i eiendoms­utvikling og forvaltning ved NTNU, og etter en liten avstikker i rådgivnings­bransjen, vendte du tilbake til NTNU som stipendiat og begynte arbeidet med doktor­graden. Du disputerte til doktor­graden den 28. oktober i fjor ved NTNU.

– Tittelen var «Cleaning services in local authorities» og under­søkelsene dine ble utført i Norge og Stor­britannia. Vår mening er at det ligger en stor verdi i at tjenesten renhold har vært fokus­område i et doktor­grads­arbeid avlagt ved et prestisje­universitet i Norge.

– Under arbeidet med doktor­grads­avhandlingen har du også fått publisert flere artikler i inter­nasjonale viten­skapelige tidsskrifter, blant annet en som gir en oversikt og kate­gorisering av forsknings­arbeid foretatt i Norge om renhold. Denne artikkelen er viktig av mange grunner. Den viser, på tross av at tjenesten renhold har stor inn­virkning på hverdags­livet til barn og voksne, og at renholds­bransjen omsetter for store verdier, har tjenesten dessverre bare vekket interessen til relativt få forskere. Mye av kunn­skapen som forvaltes av renholdere og andre personer i bransjen, er fortsatt en taus kunnskap.

Ugelvik hadde også funnet fram til et utsagn på nettet, fra Nora: «I utgangs­punktet hadde jeg ingen planer om å utdanne meg i det omfanget jeg har gjort. Jeg husker at mamma viste meg en plansje i 1997, som Anne Jensen i NHO Service hadde laget. Den viste mulige veier å gå for å ende opp med doktor­grad i renhold.»

– Ved å både lytte og tørre, samt ha evnen og viljen til å gjennom­føre det utdannings­løpet som Anne Jensen pekte på for snart 20 år siden, er du en sann rolle­modell. Gratulerer, Nora!

Una Stefans­dottir Ugelvik leste deretter fra diplomet som ble overakt til Nora Johanne Klungseth: For hennes nysgjerrighet, stå-på-vilje og bane­brytende doktor­grads­studie innen faget.

Renholdsnytt gratulerer!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Mer om Nora Johanne Klungseth:

9/12-2015: Norges første doktorgrad i renhold, http://renholdsnytt.no/norges-f%C3%B8rste-doktor%C2%ADgrad-i-renhold

6/1-2016: Mest populært på Renholdsnytt.no i 2015 – Noras doktorgrad ble en av våre mest leste saker i 2015, http://renholdsnytt.no/mest-popul%C3%A6rt-p%C3%A5-renholdsnyttno-i-2015

23/5-2014: Mot en grønnere vasking http://renholdsnytt.no/mot-en-gr%C3%B8nnere-vasking

11/12-2009: Markering av Renholderens dag http://renholdsnytt.no/markering-av-renholderens-dag

25/4-2007: Engasjer dere! http://renholdsnytt.no/engasjer-dere

Powered by Labrador CMS