Seminaret holdes 21/4 kl. 08.30 hos Standard Norge.

Frokostseminar om standarder for renhold

Torsdag 21. april inviterer Standard Norge i sam­arbeid med Virke og Arbeids­tilsynet til frokost­møte om standarder for renhold.

Publisert

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdrags­giver og leverandør av renholds­tjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker? Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet og NS 8431 Alminnelige kontrakts­bestemmelser om levering av renholds­tjenester, kan være en løsning.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Torsdag 21. april inviterer Standard Norge i samarbeid med Virke og Arbeids­tilsynet til frokostmøte om standarder for renhold.

På frokost­møtet vil det bli presentert hvordan kontrakt­standarden kan brukes, erfaringer med bruk av både renholds­standarden og kontrakts­standarden, det blir vist hvordan de kan brukes, hvordan man kan påvirke revisjonen av NS-INSTA 800 og hvordan standardene inngår i arbeidet med å rydde opp i de økonomiske og juridiske forholdene knyttet til kjøp av renholds­tjenester.

Når: Torsdag 21. april kl. 0830-1000 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

Kilde: Standard Morgen: Økt seriøsitet i renholdsbransjen (http://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-okt-seriositet-i-renholdsbransjen1)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS