Jose Hernán Alfonso er blant dem som forsker på hud­syk­dommer hos renholdere og i andre yrkes­grupper. (Ill. etter teh og Stami)

Stami forsker på renhold

Statens arbeids­miljø­institutt har for tiden to forsknings­prosjekter av høy interesse for renholdere.

Publisert

Dette kan vi lese ut av Stamis årsrapport for 2015. I årsrapporten skriver Stami at instituttet i 2015 har bidratt til å gjøre norsk arbeidsliv bedre i stand til å forebygge arbeids­relaterte sykdommer og skader, samt til å fremme god helse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For renholdere er det spesielt to pågående forsknings­prosjekter som vil ha stor interesse:

Arbeidsrelaterte hudsykommer

Jose Hernán Alfonso er lege i spesialisering og blant dem som forsker på hud­syk­dommer hos ren­holdere og i andre yrkes­grupper.

Stami-prosjekt 2014-2016: Arbeids­relaterte hud­sykdommer i Norge og hudkreft i Norden.

Dette prosjektet er omtalt i Renholdsnytt nr. 2/2016. Det ledes av Karl-Christian Nordby med deltakelse fra Jose Hernán Alfonso, Håkon A. Johannessen og Tore Tynes.

På europeisk basis utgjør arbeids­relaterte hudproblemer opptil 30 % av yrkes­sykdommene. Yrker som frisør og renholder er blant de mest utsatte.

Ifølge Stami finnes det i Norge et stort antall arbeids­takere som eksponeres for kjemikalier på huden. Dette kan føre til hudplager og sykdom, noe som kan resultere i ressurs­krevende medisinske utredninger, langtids­sykefravær, og tap av arbeidsevne og uførhet.

Det har vært lite forsket på arbeids­relaterte hud­syk­dommer i Norge, men Stami har i 2015 trappet opp innsatsen på dette området. Foreløpige resultater tyder på at arbeids­relaterte hudplager er et problem spesielt for de som jobber i såkalte våte yrker og i offshore-bransjen.

Flere forebyggende initiativ innenfor risiko­yrker som frisør og renholder har blitt initiert på grunnlag av funnene.

Prosjektet er internt finansiert. Eksterne samarbeids­partnere er Gentofte Hospital, Kreftregisteret, Oslo universitets­sykehus og Direktoratet for arbeids­tilsynet.

Forskningen på hud­sykdommer er omtalt i Renholdsnytt nr. 2-2016.

Flere detaljer i Renholdsnytt nr. 2/2016 og hos Stami https://stami.no/prosjekt/arbeidsrelaterte-hudsykdommer-i-norge-og-hudkreft-i-norden-har-arbeidsmiljofaktorer-betydning-en-epidemiologisk-studie-i-yrkesbefolkningen

Renholdsspray

Stami-prosjekt 2015-2016: Renholds­midler i sprayform: frigir de helse­skadelige stoffer til arbeids­atmosfæren som kan inhaleres til lungene?

Dette er et omfattende prosjekt som gjennom­føres i samarbeid med Lilleborg Profesjonell og Ecolab, med NHOs arbeids­miljø­fond som økonomisk bidragsyter.

Det ledes av Raymond Olsen, med prosjekt­deltakere Ine Pedersen, Balás Berlinger, Hanne Line Daae, Karl-Christian Nordby, Eva Kristin Løvseth og Pål Molander.

Les mer om dette prosjektet: Skal øke vår viten om rengjørings­midler i sprayform

Flere detaljer på https://stami.no/prosjekt/renholdsmidler-i-sprayform-frigir-de-helseskadelige-stoffer-til-arbeidsatmosfaeren-som-kan-inhaleres-til-lungene

Les mer om årsrapporten hos Stami, https://stami.no/arsrapport-2015

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS