Det er viktig at flere bedrifter enn én får uttale seg etter at et pris­tilbud er levert, mener rådgiver i NHO Service. Ill.foto: Colourbox

Stortinget bør vende tommelen ned

Forenklings­utvalgets idé om at innkjøpere skal få velge en virksomhet ut fra innkommende tilbud og så forhandle med bare denne, bør forkastes, mener NHO Service.

Publisert

Dersom dette innføres, gis det i praksis ingen mulighet for andre bedrifter å bli hørt med konkurranse­dyktige tilbud, mener Henrik Bjørge, spesial­rådgiver i NHO Service.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det vil ikke være en troverdig prosedyre utad og Stortinget bør vende tommelen ned, sier Bjørge.

Han mener at dersom det skal være noe poeng å gi en ramme for hvordan det offentlige skal gjennom­føre anskaffelser, må det være en forutsetning at to-tre bedrifter får delta i siste fase og på helt like vilkår etter ferdige forhandlinger.

Stortingets nærings­komité jobber nå med regjeringens forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Innstilling fra komiteen skal foreligge 2. juni, mens debatten i Stortinget er 9. juni.

Kilde: Stortinget bør vende tommelen ned, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6242&categoryID=235

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS