Fra 1/1-2017 får helse­foretakene refundert merverdi­avgiften dersom de kjøper f.eks. renholds­tjenester fra private byråer.

Stimulerer til mer kjøp fra private

Virke jubler over regjeringens to reformer for likere konkurranse­vilkår mellom offentlig og privat sektor: pensjon og nøytral mva.

Publisert

Samlet vil disse styrke konkurranse­vilkårene for ideelle og kommersielle tilbydere ovenfor offentlig sektor, melder arbeidsgiver­foreningen Virke.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Regjeringen foreslår i stats­budsjettet at statlige virksom­heter skal betale full pensjons­premie for sine ansatte fra 2017. Dette er en positiv endring som vil synlig­gjøre de reelle arbeidskraft­kostnadene i staten og som dermed vil bidra riktigere prising på offentlig tjeneste­produksjon, sammen­lignet med ideelle og andre private virksom­heter som leverer tjenester til offentlig sektor.

Virke er også positiv til at det innføres nøytral merverdi­avgift på alt innkjøp av varer og tjenester i helse­foretakene. I dag prises ikke lønn til de ansatte på samme måte som i det private. Innenfor sykehus­sektoren kan helse­foretakene produsere tjenester med egne ansatte uten merverdi­avgift, men blir belastet merverdi­avgift dersom tilsvarende tjenester kjøpes av private virksomheter.

- Jeg tror vi i årene fremover vil se at staten gjør flere kjøp av digitale løsninger og tjenester fra private leverandører, enn uten disse reformene. Offentlig egen­produksjon vil fremstå som mindre attraktiv når de reelle kostnadene blir synliggjort, sier Vibeke Hammer Madsen, admini­strerende direktør i Virke.

I følge Virke vil også de 12 private ideelle sykehusene med lang­siktige drifts­avtaler like­behandles med de statlig eide helse­foretakene i ordningen.

Kilde: Stimulerer til mer kjøp fra private, http://www.virke.no/virkemener/Sider/Statlige-virksomheter-m%C3%A5-betale-pensjonspremier.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS