Europeisk standard NS-EN 15221 for fasilitets­styring kan snart få en verdens­omspennende kollega fra ISO. Ill. etter Standard Norge.

ISO-standard på vei for FM

Nå pågår det et arbeid for å lage en verdens­omspennende standard for facility management, som ventes klar i 2018.

Publisert

Et tegn på at facility management begynner å bli et etablert bransje, er at det allerede finnes en europeisk standard. I Norge kan du få tak i denne, EN 15221, hos Standard Norge, se tekstboks til høyre.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Men det pågår også et arbeid for å lage en verdens­omfattende standard.

De to første delene med terminologi og definisjoner (ISO/DIS 18480-1 Facility management - Part 1: Terms and definitions) samt guide for kontrakt og strategiske innkjøp (ISO/DIS 18480-2 Facilities Management - Part 2: Guidance on strategic sourcing and the development of agreements ) er stort sett ferdige til publisering og har vært ute på høring, mens arbeidet med følgende del (ISO 41000 Facilities Management – Integrated Management System), om ledelses­systemer og organisering av arbeidet, pågår intensivt.

Det pågår også et arbeid med de øvrige deler, der målet er at standarden skal være ferdig i 2018.

Kilder:

Ny ISO-standard på väg för FM, ifma.se/ny-iso-standard-pa-vag-fm

ISO-standarder for Facility Management - Nå på høring, http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2015/iso-standarder-for-facility-management---na-pa-horing

Aktivitet innenfor FDV og FM, http://www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/fasilitetsstyring/aktivitet-innenfor-fdv-og-fm-

USA skal lede arbeidet med ISO 41000, http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2015/usa-skal-lede-arbeidet-med-iso-41000

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

NS-EN 15221-1:2006

De tre første delene av europeisk standard for fasilitets­styring er oversatt til norsk, mens for de fire siste må du ty til engelsk.

Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner

Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitets­styring

Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitets­styring

Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitets­styrings­prosesser

Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitets­styring

Fasilitetsstyring (FM) - Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser

Kilde: http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=15221

Powered by Labrador CMS