Faksimile fra rapporten «ISS 2020 Vision».

Fremtidens FM

ISS internasjonalt har utarbeidet en analyse om fremtidens konkurranse­utsetting innenfor Facility Management.

Publisert

Analysen er utført av ISS og Instituttet for Fremtidsforskning i København (http://cifs.dk) for å vise fremtidige trender.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fra 2020 og fremover ventes store, globale trender å påvirke konkurranse­utsetting på flere måter. Nye måter å samarbeide på er allerede under utvikling.

Den kanskje viktigste tendensen er at kundens syn på konkurranse­utsetting ventes å dreie bort fra kostnader alene, og heller vil ses på som et verktøy for å nå egne strategiske mål, som økt innovasjons­kraft.

For de virksomhetene som hyppigst benytter seg av konkurranse­utsatte tjenester, er det nemlig ikke ønsket om kostnads­reduksjonsom vil være drivende – de har allerede hentet ut gevinstene ved slik utsetting. I et slikt, kall det velutviklet marked, har kunden få ikke-kjerne-områder igjen å konkurranse­utsette. Dessuten vil prisene ikke kunne presses ytterligere ned uten at tjeneste­leverandøren får negativt resultat.

Økende usikkerhet, kompleksitet og utydelighet i markedet vil frem­tvinge at virksomheter som kjøper FM-tjenester i enda større grad enn i dag formulerer avgrensede mål og skaffer seg samarbeids­partnere som øker deres egen konkurranse­kraft og smidighet.

Med dette som bakteppe vil vi trolig se en polarisering av samarbeids­forhold og kontrakter: På den ene siden ventes samarbeidet å dreie mot mer lang­siktige og strategiske partnerskap. På den annen side vil noen samarbeids­forhold bli mer episodiske og bruk-og-kast-basert.

I det første tilfellet vil tjeneste­leverandøren spille en viktigere rolle for kundens strategiske mål, der kontraktene utgjøre et ramme­verk for samarbeidet. I det andre tilfellet betaler kunden kun for de tjenestene som faktisk ytes.

Den 106 sider lange rapporten har navnet «2020 Vision – Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management» og kan lastes ned hos ISS http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/FutureofOutsourcingandPerspectivesforFacilityManagement

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS