Faksimile fra NHO Services rapport «Statistikk og trender 2016/2017».

Renhold for 18 milliarder

Renholds­markedet i Norge utgjør nå anslagsvis 17,8 mrd. kroner. 61 prosent av dette er konkurranse­utsatt, viser statistikk samlet inn av NHO Service.

Publisert

Målt i kroner har det konkurranse­utsatte renholds­markedet nå en verdi på knapt 11 milliarder kroner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Medlems­bedriftene i NHO Service har en markeds­andel på 68 prosent av det konkurranse­utsatte markedet. Medlems­bedriftene omsatte for ialt 7,3 milliarder kroner i 2015 og hadde 13 716 årsverk sysselsatt.

Totalareal av vaskbar flate i nærings­bygg er beregnet til 102 millioner kvm. av et samlet nasjonalt brutto­areal på 132 millioner kvm. Av dette har den private renholds­bransjen ansvar for å forvalte 64 millioner kvm. med gulvareal.

Den totale omsetningen ligger i hovedsak hos et mindre antall bedrifter. 2/3 av omsetningen i det konkurranse­utsatte markedet kommer nemlig fra de 117 medlems­bedriftene som nå er organisert gjennom i NHO Service. I januar 2016 var ca. 6000 virksomheter registrert i godkjennings­ordningen for renhold. Enkelt­person­foretak var den dominerende organisasjons­formen og sto for 70 prosent av foretakene.

Kilde: Rapport fra NHO Service: «Statistikk og trender 2016/2017», http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6448&categoryID=156

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS