Fagdagen Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016 avholdes 2. november 2016.

Inviterer til Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016

NKF inviterer til en praktisk fagdag med grønn tråd 2. november – om det nye regel­verket og nye metoder for anskaffelser.

Publisert

Avholdes 2. november på Felix konferanse­senter, Bryggetorget 3 i Oslo. Arrangører er Norsk Kommunal­teknisk Forening, Direktoratet for forvaltning og IKT, Entreprenør­foreningen Bygg og anlegg.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser er nå på plass, og gjelder fra 1. januar 2017. Målet har vært å forenkle og forbedre hverdagen for offentlige innkjøpere. Hvordan påvirker det bygg- og anleggs­anskaffelser?

Nytt regelverk eller ikke, offentlige innkjøp krever god innkjøps­kompetanse. Hvordan evaluerer du kompetanse? Hvordan unngår du en mengde detaljkrav? Kan intervju være en god metode for å finne de rette leverandørene?

Dette og mer til får du høre om på årets konferanse som arrangeres i samarbeid med Difi og EBA, og arrangørene ønsker vel møtt!

I tillegg til foredragene blir det også en minimesse.

Aktuelle tema:

Fossilfri byggeplass – Fra ord til handling
Når jus´en møter sunn fornuft i det nye regelverket
Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet
Hvordan brukes seriøsitets­bestemmelsene i praksis?
Hvem er best av Per og Pål? Hvordan evaluere kompetanse?
EPC-kontrakter gir gode energi­effekter i samarbeid med leverandør
Fra detaljer til funksjoner – Statsbyggs arbeid med egne spesifikasjoner
Bruk av gruppeintervju i kompetanse­evaluering - erfaringer
Hvilke muligheter gir det nye anskaffelses­regelverket for bygg og anlegg?

Mer om program + påmelding hos NKF, http://www.cvent.com/events/bygg-og-anleggsanskaffelser-2016/event-summary-cfae27ff471b46ac80fc7e6d33fbcb58.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Fagdagen Bygg- og anleggs­anskaffelser 2016 avholdes 2. november 2016.

 

Powered by Labrador CMS