Det er potensielt uklar juss i saken, som handler om selve virkningene av en virksomhets­overdragelse. (Ill.foto fra Forsvarsbyggs hovedkvarter)
Det er potensielt uklar juss i saken, som handler om selve virkningene av en virksomhets­overdragelse. (Ill.foto fra Forsvarsbyggs hovedkvarter)

Forsvars-renholdere går til rettssak

58 renholdere fra Forsvarsbygg saksøker sin nye arbeids­giver for å beholde sine gamle rettigheter, som særalders­grense, AFP, stillings­vern og smuss­tillegg.

Publisert

For en del av renholderne handler saken om opptil 1,3 millioner kroner i pensjon som de taper på å arbeide sine siste år i ISS i stedet for i Forsvarsbygg, ifølge FriFagbevegelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Muligheten til å kunne gå av med førtids­pensjon ved 62 år, skal omfatte enda flere.

Den 25. april 2016 ble ca. 210 ansatte over­ført fra Forsvarsbygg til ISS etter reglene om virksomhets­overdragelse. De krever videre­ført disse rettig­hetene:

  • stillingsvern­rettigheter, herunder oppsigelses­frister, etter tjeneste­manns­loven,
  • særalders­grense på 65 år, samt offentlig avtale­festet pensjon (AFP),
  • arbeidstids­avtale og godt­gjørelse for smussig arbeid,
  • at lønn skal utbetales som i dag, den 12. i hver måned, dels forskuddsvis og dels etter­skuddsvis.

Partene skal være enige om at over­føringen mellom Forsvarsbygg og ISS innebar en virksomhets­overdragelse etter arbeids­miljø­lovens kapittel 16. LO-advokat Alexander Cascio representerer renholderne og opplyser at det er lite rett­spraksis rundt selve virkningene av en virksomhets­overdragelse.

Saken vil være interessant for å få prøvet for retten, fordi jussen er potensielt uklar. Stillings­vernet står sterkere tjeneste­manns­loven enn i arbeids­miljø­loven. Også betingelsene for oppsigelsestid, AFP-ordning og særalders­grense står sterkere er bedre i tjeneste­manns­loven.

Ifølge Cascio vil saken neppe kommen for retten før til våren.

Kilde: Renholderne fra Forsvarsbygg stevner ISS for arbeidsretten, http://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/renholderne-fra-forsvarsbygg-stevner-iss-for-retten-6.158.426472.3a4824356d

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS