Arbeidsmands­forbundet oppfordrer å gjøre som du har plikt til, nemlig å sjekke om den som rengjør på din arbeids­plass, har skikkelige arbeids­forhold. Ill.foto: Diego Cervo, Colourbox

Sjekk renholds­bedriften på din arbeidsplass!

Norsk Arbeidsmands­forbund ber om drahjelp, og op­pfordrer alle tillits­valgte i LO til å sjekke om deres egen arbeids­plass benytter en godkjent leverandør av renholds­tjenester.

Publisert

En fersk Fafo-rapport viser at om lag halv­parten av bedriftene i privat sektor ikke kjenner til godkjennings­ordningen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bare 28 prosent av bedrifter i privat sektor som kjøper inn renholds­tjenester har fulgt sin plikt og sjekket renholdernes lønn i løpet av de siste to årene. Og i offentlig sektor er det tre av ti som svarer at de ikke har foretatt en slik kontroll i løpet av de siste to årene.

Brede Edvardsen, forbunds­sekretær i Arbeidsmands­forbundet, er ikke nådig om Fafo-tallene:

– Det er helt knusende tall. Og de som sjekker renholderne, de sjekker stort sett bare ved kontrakts­inngåelse. Det er ingen som sjekker hvem som faktisk er inne og gjør rent på arbeids­plassen, slår han fast.

Sjekk godkjenning!

Nå ber han tillits­valgte over det ganske land om å trå til:

– Sjekk om renholds­bedriften på din arbeidsplass er godkjent og om renholderne har HMS-kort, oppfordrer han.

Å sjekke om byrået som rengjør på din arbeids­plass er godkjent av Arbeids­tilsynet, er ingen heksekunst. På Arbeids­tilsynets hjemmeside er det et register over godkjente renholds­virksom­heter. Der kan du både søke på navn, postnummer, poststed eller organisasjons­nummer for å finne den renholds­bedriften du leter etter. Registeret finner du her: http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?tid=234788

Sjekk HMS-kortet!

Alle renholdere må dessuten bære et synlig HMS-kort på jobb. Det gir en bekreftelse på om arbeids­tageren er lovlig registrert og har arbeids­tillatelse.

Ved å se på HMS-kortet kan du også enkelt sjekke hvilket firma renholderen er ansatt i. Er det det samme som firmaet bedriften din har inngått avtale med, eller er det en under­leverandør?

Sjekk lønn!

Den som kjøper inn renholds­tjenester har også en plikt til å sjekke at renholderne som vasker hos seg har:

  • En lønn på minst 169,37 kroner i timen (Når tariff­nemnda er ferdig med sin behandling, vil denne gå opp til 174,20 kroner i timen, siden satsen følger tariff­avtalen for renholds­bedrifter).
  • Minst 26 kroner i timen ekstra for å vaske mellom klokken 21.00 og 06.00.
  • Nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeids­plassen og arbeidet, som arbeids­giver betaler.

Hva hvis du prøver å sjekke lønna, men ikke får svar av renholds­bedriften?

– Allmenn­gjørings­forskriften pålegger alle virksomheter som kjøper renholds­tjenester å utarbeide rutiner for å sjekke lønns,- og arbeidsvilkår. Dersom man ikke får innsyn, eller man mener at ting ikke er som de burde, kan man kontakte eller tipse Arbeids­tilsynet, som har det formelle ansvaret etter allmenn­gjørings­loven, avslutter Edvardsen.

Kilde: Er renholdsfirmaet godkjent eller ikke godkjent? Sjekk renholdsbedriften på din arbeidsplass, http://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/sjekk-renholdsbedriften-pa-din-arbeidsplass-6.158.406024.75d749cbae

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS