Nora Johanne Klungseths doktor­grad i renhold var meget populær lesning i 2015, men det var en annen og mer tidløs sak som enda flere treff.

Mest populært på Renholdsnytt.no i 2015

Vi ønsker våre lesere et godt nytt 2016 og har funnet fram til de mest populære nettsakene i året som er omme.

Publisert

Årets desidert mest populære enkeltsak i 2015 ble faktisk publisert i 2014, og omhandlet minste­lønns­satsen for renholdere gjeldende fra 27/11-2014. Den ble «klikket» på jevnlig gjennom hele året.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Meget populær lesning var også «Norges første doktorgrad i renhold» om Nora Johanne Klungseth, publisert 9/12 (se link nedenfor).

At NHO Service har gjort mye for renholds­bransjen og omfattes av stor interesse, ser vi ut fra den tredje mest populære saken i 2015, som ble publisert 12/10 og omhandlet uroen i NHO Service rundt Petter Furulunds avgang som admini­strerende direktør.

Vi tar også med fjerdeplassen, som omhandlet den langvarige turbulensen rundt konkurranse­utsetting av (deler av) renholdet i Tromsø kommune, publisert 2/11.

Mest populære tjenester

Blant våre «samletjenester» var Renholds­markedet mest populært, fulgt av Papir­utgaven, Stillings­marked, Messe­kalender, og Bilde­galleri.

Utdrag av årets mest populære enkeltsaker

9/1: Endrede Nav-satser. Her er en oversikt over regel­endringer som gjelder for ulike fra 1. januar 2015. Enkelte endringer er ikke endelig vedtatt.

28/1: Meld deg på til FDV-konferansen. Med konferansen FDV 2015 vil den norske renholds­bransjen for første gang bli samlet om et arrangement.

30/1: Forsvarsbygg-renholdet er nå ute på anbud. Doffin, nettstedet for offentlige anskaffelser, har nå kunn­gjort rammene rundt konkurransen om å overta renholdet i forsvaret. Eksisterende renholds­personell blir overført til ny leverandør ved over­dragelsen.

9/2: Ny hverdag på Toten. Renholds­tjenesten i Østre Toten kommune tok i 2013 i bruk voks­metoden på flere av sine bygg, og inn­førte etter hvert behovs­renhold. Sammen med økt maskin­bruk, har dette ført til en liten revolusjon. Renholderne har fått en helt ny hverdag, og kvaliteten på renholdet er blitt bedre. Se video­innslag fra Østre Toten, og les reportasjen i Renholdsnytt 1/2015.

10/2: Pandoras eske for renholds-Norge? Siden nyttår har deler av stats­forvaltningen kunnet kjøpe renholds­tjenester fra private tilbydere uten å betale merverdi­avgift. Hvordan vil dette endre bransjen? Les reportasjen i Renholdsnytt 1/2015.

17/2: Kjemikalier øker risikoen for ALS. Risikoen for å få den uhelbredelige nerve­sykdommen ALS øker kraftig hvis du samtidig eksponeres for bekjempnings­midler, tungt arbeid og muskel­skader. Slike midler brukes blant annet i spesial­renhold som skadedyr­bekjempelse og skade­sanering.

18/2: Et nytt marked åpner seg (leder). Med inn­føring av moms­nøytrali­sering har de private virk­som­hetene i ren­holds­bransjen vun­net en lang og viktig kamp. Et helt nytt marked, som i følge NHO Service er verdt 3,5 milli­arder kroner, vil nå åpne seg. Men med dette hviler det også et enormt ansvar på en bransje som til tider har vært preget av cowboy­virk­somhet og dumping av pris.

27/2: Arbeidsgiver trenger ikke godta sykmeldinger. En arbeids­giver har full mulighet til å bestride en sykmelding som er gitt av legen.

4/3: Ettertenksom bransjedag ved HiOA. Idet hus- og kostøkonom­utdanningene nå går mot slutten og erstattes av Facility Manage­ment, var bransje­dagen kanskje viktigere enn noen sinne for å spleise spleise studenter og yrkes­liv.

7/3: 5,35 kroner til renholdere. LO og NHO ble raskt enige i årets lønns­forhandlinger. For renholdere medfører dette et tillegg på totalt 5,35 kroner i timen.

12/3: Nytt it-verktøy reduserte tidsbruk med 80 prosent. Evry i Bergen har utviklet en digital løsning for Field Service Manage­ment. Den passer for virksom­heter som har har ute­gående med­arbeidere i f.eks. service, tilsyn, renhold og hjemme­hjelp.

16/3: Coor vinner milliardkontrakt med Statoil. Statoil har tegnet en ny avtale med Coor Service Manage­ment om å ta ansvar for å levere service til fem av Statoils olje­plattformer.

7/4: Endelig program for FDV 2015. Med FDV 2015 går privat og offentlig sektor sammen om bransje­utvikling og felles løft. Nå er det endelige programmet klart.

22/4: Bergensbedrift får 3100 ansatte. Toma­gruppen i Bergen kjøper konkurrenten Neas AS og blir blant de fire største i Norge innen­for renhold og mat­servering med 3100 ansatte.

30/4: Fagbrev øker i renhold. Viljen til å ta fag­brev i renhold­bransjen har økt betydelig de siste årene, melder renholds­leve­randøren Ren Pluss.

22/5: Robot tar renholdet. Trondheim kommune har gått til anskaffelse av en gulvvaskemaskinrobot som tar seg av renholdet i en gymsal. Erfaringene er gode, og de er glad for at de slipper den kjedelige jobben det er å rengjøre en idrettshall.

5/6: Vellykket FDV-konferanse. Med 520 deltakere, 44 utstillere, 17 foredrag og mange andre aktiviteter, ble konferansen / messen FDV 2015 akkurat det samlende treffet som arrangørene hadde håpet på. Se bilder her.

10/6: FDV-konferansen ble en stor suksess. Over 500 deltakere deltok på den historiske FDV-konferansen 2015. For første gang var hele bransjen samlet om et arrangement, og konferansen ombord på Color Fantasy ble en stor suksess. 44 utstillere var også tilstede, og det ble arrangert 17 foredrag, noe som bidro til at dette ble det bransjetreffet alle hadde håpet på. Arrangører var NFSR, NKF, Rele og NHO Service.

11/6: 1200 nettbrett med CleanPilot. Siden lanseringen i fjor har cirka 1200 renholdere tatt i bruk nett­brett med program­vare fra Datec Norge.

30/6: IntelliBot vist i Norge. Under en tilstelning mellom Lilleborg Profesjonell og ISS Facility Services er renholds­roboten IntelliBot for første gang blitt fremvist i Norge.

8/7: Skal evaluere godkjenningsordningen. Regjeringen vil bruke 1,5 millioner kroner på å evaluere god­kjen­nings­ordningen for renholds­bransjen.

29/7: i-mop er klar for salg i Norge. I-mop er en rengjørings­maskin litt utenom det vanlige og ble kåret til vinner under Cleaning Show i London tidligere i år. Nå har Boss Europe AS har sikret seg agenturet for det norske markedet.

4/8: Altfor mange følger ikke opp. Ferske tall viser at mange bedrifter mangler rutiner for å sikre renholderes rettigheter.

6/8: Kommunene kan spare over en halv milliard. I 2014 brukte norske kom­muner 3,2 mil­liarder kroner på eget renhold. Konsern­sjef Hans John Øiestad i ISS mener Kommune-Norge kan spare 20-30 prosent om de gir vaske­jobbene til private.

20/8: NHO med ny selvkostkalkyle. NHO Service har nå publi­sert en opp­datert selv­kost­kalkyle for ren­holds­tjenester, justert for lønns­opp­gjøret 2015 gjeldende fra 1. mai.

4/9: Renholdsnytt 4/2015. I Renholdsnytt nr 4/2015 får du alle nyhetene fra FDV 2015, og du kan lese om hvordan robot­støvsugere har bidratt til å effektivisere renholdet ved Sundvolden Hotel.

18/9: Sterkt splittet i synet på Forsvarsbygg. Renholdere eldre enn 60 år med 15 års tjeneste blir overført til Forsvaret. De øvrige får ingen spesiell kompensasjon når Forsvarsbygg-renholdet konkurranse­utsettes.

12/10: Uro i NHO Service. Tre sentrale og erfarne styre­representanter har trukket seg fra sine verv i NHO Service. Årsaken er ifølge dem selv hvordan styret har håndtert prosessen rundt Petter Furulunds avgang som administrerende direktør.

21/10: Aksjonerer mot useriøse i Oslo. Kripos og flere kontroll­etater startet i morges en stor­aksjon mot renholds­bransjen i Oslo-området. Flere er pågrepet.

2/11: Tromsø enig med ISS om å kansellere renholds­avtale. Tromsø kommune og ISS Facility Services AS ble på fredag enige om å kansellere avtalen som 13. oktober ble inngått om 25 prosent av renholdet i kommunen.

10/11: Entydige kvalitets­krav til ren­gjøring lønner seg. De som kjøper inn og drifter renholds­tjenester får nå et over­ordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjørings­kvalitet, melder SINTEF Byggforsk. Målet er bedre renhold til riktig pris.

30/11: Video: Lærer renhold lynraskt og presist. Roger Drange bruker utradi­sjonelle metoder når han under­viser i renhold. Ord og uttrykk er en viktig del av yrket. Derfor må elevene kunne gjengi 75 renholds­uttrykk på 60 sekunder.

8/12: Markerte Renholderens dag med fart og futt. Renholderens dag ble feiret overalt i landet. Her er to rapporter med bilder.

9/12: Norges første doktorgrad i renhold. Nora Johanne Klungseth har avlagt doktor­grad med en avhandling om hvordan kommunalt renhold organiseres og utøves. Renholdsnytt gratulerer!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS