Kjøttdeig cb1300467

Vanskelig å vaske bort listeria­bakterien

Hos en av kjøtt­produ­sentene som forskere under­søkte, hadde listeria­bakterien lurt seg inn i smøre­fettet på en skrue.

Publisert

Listeria­bakterien kan lure seg inn i bl.a. kjøtt­deig. Selv godt renhold av produk­sjons­utstyret er ikke alltid nok for å få bukt med den. (Ill.foto: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Listeria-bakterien (Listeria mono­cyto­genes) lever naturlig i vann, jord og råvarer til mat. Hvis råvarene er lite bear­beidet eller hvis produk­sjons­systemene ikke er rengjort godt nok, kan bakterien også lure seg inn i maten vi spiser, for eksempel i kjøtt­produkter. Det kan føre til alvorlig sykdom, melder nettstedet forskning.no.

Vaske- og desinfeksjons­metodene som brukes i dag er som regel til­strekkelige for å fjerne listeria på store overflater og steder der vi lett kommer til. Problemet er områder der vi ikke kommer til.

For å få bedre oversikt over fore­komster og smitte­veier for listeria­bakterien har forskere tatt prøver i produksjons­miljøet hos fem kjøtt­produsenter og fire lakse­produsenter. I tillegg har bedriftene selv foretatt rutine­messige prøver.

En av bedriftene har i en årrekke hatt problemer med listeria. Det viste seg at bakterien hadde lurt seg inn i smøre­fettet til en skrue, på et sted som var svært vanskelig tilgjengelig for vask og desinfeksjon.

I ettertid har bedriften startet med årlig demontering, koking av enkelt­deler og utskifting av slitt utstyr. Den er nå kvitt listeria­problemet.

Kilde & les mer: Vanskelig å vaske bort listeriabakterien

Powered by Labrador CMS