NS-INSTA 800 2010 Standard Norge

Ny kurs­leve­randør for INSTA-sertifisering

Selskapet Ren-Consult holder denne uken hos NHO Service et pilot­kurs med 14 deltakere som fører fram til person­serti­fisering etter nivå 3 på NS-INSTA 800. Tidligere har kun TI kunnet holde dette kurset.

Publisert

Per Arne Løvstad er stolt av å kunne tilby de nye kursene (arkivbilde).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er NHO Service som gjen­nom­fører eksamen. Etter endt kurs og bestått eksamen kan man søke SINTEF Certification om person­sertifisering.

– Ren-Consult har det siste året vært i en prosess med SINTEF for å bli godkjent som kurs­leverandør for person­sertifisering. Det har hittil bare vært TI som har kunnet holde disse kursene, opplyser Per Arne Løvstad til Renholds­nytt. Løvstad er daglig leder i Ren-Consult AS.

– Vi er stolte av å være en kurs­leverandør som kan tilby et slikt kurs i markedet. Kursene som tilbys er på nivå 3 og nivå 4 og holdes som åpne kurs eller lukkede bedrifts­interne kurs, sier Løvstad under kurset som nå avholdes hos NHO Service.

Tore Herseth Barlo erfarer at stadig flere etter­spør INSTA-serti­fisering hos leve­ran­dører (arkiv­bilde).

Utviklings­sjef Tore Herseth Barlo i NHO Service legger til:

– NS-INSTA 800 er en standard som fast­setter og bedømmer opp­nådd ren­gjørings­kvalitet etter utført renhold. Flere og flere kunder etterspør doku­mentasjon på at leve­randøren innehar nok kompe­tanse til å gjennom­føre kontrakter som er basert på NS-INSTA 800, sier Barlo.

Fremtidige kurs gjennom­føres fortrinns­vis på Næringslivets Hus i Oslo, men kan også arran­gereres andre steder hvis etter­spørsel og kapasitet er til­strekkelig.

NS-INSTA 800:2010. Ill.: Standard Norge

Kilder:

Personlig korre­spondanse og NHO Services omtale av pilot­kurset

Les mer om Ren-Consults INSTA-kurs

Les mer om TIs INSTA-kurs

Les mer om Ren-Consults tilbud om opplæring og utvikling generelt

Powered by Labrador CMS