Politibil Pengesedler teh
Politibil Pengesedler teh

Stavanger samordner seg mot arbeidskrim

Arbeids­tilsynet, Skatte­etaten, Rogaland politi­distrikt, NAV og Kemneren i Stavanger samles under samme tak for å jobbe enda tettere sammen i kampen mot arbeids­livskrimi­nalitet.

Publisert

Målet med den tverr­etatlige sam­lokali­seringen er å fore­bygge og stanse kriminell virk­somhet før den får etablert seg. (Ill.foto av penger: Trond Erik Hillestad)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det samlokaliserte senteret åpnet dørene 16. mars.

Den tverr­etatlige samlokali­seringen er et resultat av regjeringens bevilgninger gjennom stats­budsjettet for 2015 til Skatte­etaten, politiet og Arbeids­tilsynet.

Ifølge Arbeids­tilsynet eksisterer det allerede et godt samarbeid mellom etatene i Rogaland, men samlokali­seringen vil formalisere og effektivisere samarbeidet i kampen mot arbeidslivs­kriminalitet.

Kortere responstid

Samlokaliseringen vil føre til tilgang og deling av aktuelle analyser og metoder som gjør at det kan arbeides mer effektivt med aktuelle saker, samtidig som respons­tiden for tverr­faglige tilsyn vil bli betydelig kortere.

Erfaringer fra et pilot­prosjekt i Bergen viser at en slik prosjekt­form fungerer. Nylig var det også åpning av samme type senter i Oslo.

Økt innsats

Det tverretatlige samarbeidet skal bidra til å redusere kriminalitet, spesielt innen bygg- og anleggs­bransjen og proff­markedet, men også mot privat­markedet og andre bransjer.

Målet er at samarbeidet skal forebygge og stanse kriminell virksomhet før den får etablert seg.

Kilde: Samles mot arbeidslivskriminalitet

Powered by Labrador CMS