ISS Annual Report 2014
ISS Annual Report 2014

ISS vokser videre

Rengjørings- og service­selskapet ISS melder om vekst i sin års­rapport for 2014. Globalt har selskapet nå over 510 000 ansatte.

Publisert

ISS' omsetning i 2014 ble globalt på 74,105 milliarder DKK. Det var ned med 4 milliarder fra 2013, men selskapet hadde likevel en organisk vekst på 2,5 prosent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Drifts­resultatet ble på 4,150 milliarder DKK før skatter og avgifter, mens netto­resultatet ble 1,014 milliarder (opp fra minus 397 millioner i 2013).

Kontorbedrifter utgjorde den største delen av omsetningen.(Fra ISS' årsrapport for 2014)

Omsetter mest innenfor renhold

Globalt hadde selskapet 510 968 ansatte og var representert i 77 land.

Renhold er fortsatt størst. I 2014 omsatte selskapet for 37,8 milliarder DKK innenfor renhold (51 prosent av total omsetning, mot 57 prosent i 2006).

Videre var 17 prosent av omsetningen relatert til eiendoms­drift, 12 prosent til catering, 8 prosent til support, 7 prosent til sikkerhet (som bl.a. adgangs­kontroll) og 5 prosent til øvrig Facility Management.

Vest-Europa utgjorde det største markedet med 50 prosent av omsetningen, fulgt av Norden med 21 prosent. (Fra ISS' årsrapport for 2014)

Norden er stort for ISS

ISS er globalt representert og Vest-Europa (eksklusive Norden) utgjorde det desidert største markedet, med 37 138 ansatte og ialt 50 prosent av den globale omsetningen.

De nordiske landene utgjorde det nest største markedet for ISS. Her omsatte ISS for ialt 15,449 milliarder DKK, noe som utgjorde 21 prosent av den globale omsetningen. I Norden hadde ISS 35 329 ansatte (7 prosent av den globale arbeidsstokken).

Blant de nordiske landene var omset­ningen størst i Norge, med 30 prosent. Deretter fulgte Finland (25 %), Sverige (24 %), Danmark (20 %), Island (1 %) og Grønland (0 %).

Forsiden til ISS' globale årsrapport for 2014.

Den nordiske omsetningen var faktisk litt ned fra 2013 (16,853 milliarder DKK). Selv om ISS fikk flere nye kontrakter spesielt i Norge og Sverige, tapte ISS i Norge også fornyelsen av en stor Statoil-kontrakt som utløp 1. juni 2014.

Pristildeling

ISS ble tildelt flere priser i løpet av 2014. F.eks. ble selskapet den 3. juni tildelt prisen som «world's best outsourcing service provider» av The International Association of Outsourcing Professionals.

Kilde: Årsrapporten fra ISS

Powered by Labrador CMS