Musikk mat og mingling 7653 teh

Ettertenksom bransjedag ved HiOA

Idet hus- og kostøkonom­utdanningene nå går mot slutten og erstattes av Facility Manage­ment, var bransje­dagen kanskje viktigere enn noen sinne for å spleise spleise studenter og yrkes­liv.

Publisert

Ellen Nygard ved HiOA var ansvarlig for Bransje­dagen 2015.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rekordene sto for fall da Høgskolen i Oslo og Akershus avholdt sin niende bransje­dag den 26. februar 2015.

Ellen Nygard, høyskolelærer ved studielederområdet for Facility Management, kunne glad og lettet berette om hele 200 deltakere og 11 utstillere.

Dette var for øvrig andre gang dagen ble arrangert etter konseptet «Musikk, mat og mingling». God og bærekraftig mat ga, sammen med kultivert musikk, en flott ramme rundt dagen.

Bransjedagen samler ikke bare avgangs­studenter, men også 1. og 2. klassinger, tidligere studenter og mange andre som jobber i FM-bransjen.

Dagen var full av gode foredrag, der en felles­nevner var å sette utdanningen til snart uteksa­minerte studenter inn i en større helhet.

Se også høyskolens egen blogg om dagen

"

Bransjedagen 2015 trakk 200 deltakere inkl. utstillere og studenter.

HUS og KOST blir nå historie

Med som organi­satorer av Bransje­dagen var også HUS-studentene Ida Herje og Lise Lotte Kjelsberg og KOST-studentene Trude Arka og Sigrid-Helen Lucassen.

Kari Almendingen, som leder HiOAs Institutt for helse, ernæring og ledelse, fortalte om den historiske utviklingen for hus- og kost-økonom­utdanningene.

Tanken om en utdanning som skulle gi ledere i disse fagene, ble institu­sjonalisert allerede i 1926. Siden har både utdannings­stedet og studiet variert.

Årets hus- og kost­økonomer er som kjent de siste studentene som eksamineres med disse titlene. Fra 2016 blir de uteksaminert som bachelor i Facility Management.

Bærekraft over tid

Susanne Balslev Nielsen ved HiOA satte bærekraftig FM i perspektiv.

Høyskolens professor i FM, Susanne Balslev Nielsen, fortalte om utfordringer i faget og om det litt flyktige begrepet bærekraft.

Mange påberoper seg å ha bærekraftig produksjon eller drift, men hva vi legger i begrepet, forandrer seg mer årene.

For nyutklekkede studenter (og etablerte FM-ere) er utfordringen å finne fram til bære­kraftige løsninger som fungerer også i det lange løp.

Store FM-trender på vei

Bjarne Tarjei Haugen, adm.dir i selskapet Movation og høyskole­lektor ved HiOAs Institutt for helse, ernæring og ledelse, har lang erfaring fra store selskaper og FM-arbeid.

Ifølge ham er det ingen tvil om at vi står foran en tekno­logisk revolusjon som vil endre FM-bransjen. Stikkord er Big data, 3D-printing, kunstig intelligens, roboter og annet. FM-bransjen vil komme til å være midt oppe i dette.

Den kanskje viktigste FM-trenden her og nå, er den økte vekt­leggingen på bære­kraft. Dette krever et kompetanse­løft hos dem som jobber med FM. Derfor er det, ifølge Haugen, viktig at høy­skolen har tatt dette flotte initiativet med å løfte utdanningene.

Studentoppgaver

Flere av avgangs­studentene la fram sine prosjekt­arbeider:

  • Bruk av solenergi som bærekraftig løsning: HUS-studentene Benedikte Lind Fredenfeldt og Elisabeth Lien Fjeld.
  • Hvordan kan leverandørene være med på å styrke oppdrags­givers kjerne­virksomhet? HUS-studentene Lise Lotte Kjelsberg, Morten Wolla og Una Stefansdottir Ugelvik.
  • Matomsorg i fengsel og på sykehjem: KOST-studentene Bjørg Bilden Rannem, Finn Flor og Mari Jørgensen.

Mattrender i Norge og internasjonalt

Knut Jacobsen, innsikts­sjef i Nortura, berettet om trender, forandringer, tilberedning, ferdimag, bevisste forbrukere og mye annet. Forbruker­trendene påvirker ikke bare produsenter og butikker, men også tanke­gangen til kostøkonomer og tjeneste­tilbydere som kantiner og storkjøkken.

En av de store trendene nå er naturlighet, økende interesse for vitaminer og kortreist mat.

Og selv om færre enn før fokuserer på «lav pris», er det stadig flere av oss som handler flere i såkalte lavpris­butikker.

Trender i sykehuskjøkken

Vidar Arnesen, avdelingsleder hoved­kjøkken, kantine og matverter ved Oslo Universitets­sykehus fortalte om tiltaket «1-2-3 servér».

I en «fjern» fortid ble sykehusmat servert på brett til det tidspunkt som passet kjøkkenet. I et moderne sykehus er dette organisert helt annerledes. Nå serveres maten til rett tid, rett sted og er iblant spesial­laget for den enkelte pasient.

Logistikk­messig kan dette være en utfordring, men i dag flyter det riktig så bra ved OUS. Alle de kjøkken­ansatte har tavle­møter hver morgen for å fange opp avvik og for å planlegge dagen.

Svinnet er blitt vesentlig mindre, de ansatte er mer fornøyd fordi de kan lage mer mat fra bunnen av, pasientene er mer fornøyd og effektiviteten er styrket.

FM i det mest komplekse miljøet som finnes

Mange holder sykehus­renhold for å være noe av det mer komplekse innenfor renholds­faget, og skal vi trorMorten Løkken Bendiksen, direktør Ahus FM, gjelder dette også for Facility Management ved sykehus.

Det finnes ikke er mer spennende sted på kloden å bedrive FM enn på et sykehus, er hans budskap, etter å ha jobbet med FM over hele verden i nesten 20 år.

Ahus FM har 600 mennesker som står på hver dag for å skape arenaen for pasient­behandling. Eiendoms­drift, mat og drikke, renhold, barnehager og annet – alt dette skaper muligheten for at de over 8000 øvrige ansatte på sykehuset kan fungere effektivt i sine yrker.

Studentutveksling

Tilbake til studentene har både Randi Solli, Sigurd Karlstad og Roberto Marra hatt utvekslings­opphold i utlandet.

Randi og Sigurd studerte i Finland, mens Roberto studerte både i Finland og Nederland. Alle fant utvekslings­oppholdet meget berikende.

Nytt momsregime ved tjenestekjøp

Fra 1. januar 2015 innføte regjeringen likestilling av offentlig og privat sektor ved at (deler av) stats­forvaltningen ikke lenger trenger å betale merverdi­avgift på innkjøpte tjenester. Men hvordan vil det påvirke renholds­bransjen og øvrige FM-tjenesten?

Foredrags­holderne Bjarne Haugen og Morten Bendiksen har lang erfaring i bransjen og besvarte etter beste evne en rekke spørsmål fra studentene Lise Lotte Kjelsberg og Ida Herje, og fra salen.

Begge er i utgangs­punktet sympatiske til mva-endringen, men tror ikke endringene vil skje over natten. Men vi vil nok se en trend der stadig flere tjenester i det offentlige, vil bli levert av private.

FM-utdanningene ved HiOA fornyer seg – igjen

Endringer i FM-bransjen er blant årsakene til at også studiet er blitt endret, kunne HiOAs Knut Boge fortelle.

Mange har nok spurt seg om hvorfor hus- og kost-økonom­utdanningene nå forsvinner. Endringene har ikke bare vært en ukontroversielle.

Knut Boge, som leder studie­leder­området for Facility Manage­ment ved HiOA, ga flere årsaker til at høyskolen har ønsket å endre den tradisjons­rike utdanningen:

  • Det skjer en konsolidering der universiteter og høyskoler slår seg sammen, for å unngå små og fragmenterte miljøer og heller samle alle troppene i et slagkraftig miljø innenfor et tema.
  • Husøkonom­studiet var veldig rettet mot et operativt nivå. Problemet er at mange bedrifter i stedet ansetter folk med fagutdannelse til disse jobbene.
  • I arbeidslivet skjer det trender som vi kan like eller ikke like. I løpet av forholdsvis få år har vi fått helt nye måter å produsere mat på, nye rengjørings­metoder, FM-bransjen har kommet som en kule, det er mye mer innkjøp av tjenester, det er blitt mer flerkulturelt miljø, og ikke minst den nylig innførte mva-nøytralitet som endrer spille­reglene i bransjen.

- Summen av alt dette, er at de som går ut i jobb, må ha en endret utdannelse. Utdannelse handler ikke om behovet her og nå. Vi må forsøke å tenke 10-15 år fram i tid og ta høyde for at det vil bli svinger underveis. Dagens studenter må kunne møte morgen­dagens utfordringer, poengterte Knut Boge.

Bærekraftig og velsmakende mat ga, sammen med kultivert musikk, en flott ramme rundt HiOAs bransjedag.

Han kunne fortelle at søker­tallene mot slutten var på vei ned på HUS og særlig KOST, men at søkertallene til det nye FM-studiet er mye hyggeligere.

- Enkelte har vært kritiske til studie­endringene, ikke minst renholds­ledere i mindre avdelinger. Vi vil tilby skredder­sydde etter- og videre­utdannelser, så de er ikke glemt.

Mingling

Etter foredragene var det vanlig lagt opp til snacks (litt mindre bærekraftig, men likevel meget godt), mingling og kontakt mellom studenter, FM-aktører, utstillere og andre.

Powered by Labrador CMS