Syk-Colourbox
Syk-Colourbox

Dette skal til for å inndra egen­meldings­retten

Arbeidsgiver har mulighet til å frata arbeids­takerne retten til å bruke egenmelding ved sykdom. Her er en oversikt over kriteriene.

Publisert

Arbeidsgivers mulighet til å inndra retten til å bruke egenmelding har vært mye omtalt i det siste, etter at flyselskapet Norwegian fikk en kraftig økning i antallet egen­meldinger under en arbeids­konflikt. De krevde da at alle arbeids­takerne skulle levere sykmelding fra første sykedag.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeids­giver står ikke fritt til å inndra ansattes mulig­het til egen­melding. Den kan f.eks. inndras dersom de mistenker at egen­melding benyttes som aksjons­form i en arbeids­konflikt. (Ill.foto fra streik: Jan Tveita)

Det har de mulighet til å gjøre med bakgrunn i folketrygd­loven paragraf 8-27, sier Infotjenesters trygde­retts­ekspert Berit Stokstad. Infotjenester er et selskap som bl.a. avholder kurs i arbeidsliv og arbeidsrett.

I paragraf 8-27 heter det at «Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeids­konflikt, kan arbeids­giveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.»

- Med denne bestemmelsen har arbeids­giver mulighet til å ta fra alle arbeidstakerne retten til å bruke egenmelding kollektivt, for eksempel fordi man ser at sykefraværet øker markant under en arbeids­konflikt, sier Stokstad.

Kan fratas enkeltvis

Når egenmeldings­bruken normaliseres, kan ikke arbeidsgiver lenger støtte seg på denne lovbestem­melsen for å inndra egenmeldings­retten. De kan fortsatt inndra retten til å bruke egenmelding, men må da behandle hver arbeidstaker for seg.

- For å inndra retten til å bruke egenmelding, må det være en konkret situasjon som gjør at arbeidsgiver mistenker at sykefraværet ikke er reelt. Et typisk eksempel kan være at arbeidstaker ber om å få fri en dag, og så melder seg syk etter å ha fått avslag, sier Stokstad.

Andre ting som kan føre til mistanke om at arbeidstaker ikke er reelt syk, kan være oppdateringer på sosiale medier, at de har blitt observert på steder som ikke passer sammen med sykdommen, osv.

Ta en telefon

Stokstad sier det første arbeidsgiver bør gjøre i slike situasjoner, er å forsikre seg om at vedkommende ikke har blitt reelt syk.

- Da ville jeg som arbeidsgiver tatt en telefon til arbeidstakeren, og spurt om han faktisk er hjemme, eller om vedkommende til tross for sykdommen har gjort det han i utgangspunktet ba om fri til. Da må arbeids­takeren overbevise deg om at han er reelt syk, sier Stokstad.

Kan få store konsekvenser

Hvis arbeids­takeren ikke klarer å overbevise deg om at han er reelt syk, kan det få alvorlige konsekvenser.

- I slike situasjoner kan du som arbeids­giver være ganske tøff. Du kan frata arbeids­takeren retten til å bruke egenmelding for en periode på 6 måneder, du kan holde tilbake lønn for dagene vedkommende er borte fra jobb, og du kan gi en skriftlig advarsel, sier Stokstad.

Hun presiserer at den ansatte har rett til å uttale seg før egenmeldings­retten inndras, og at saken tas opp til ny vurdering når det har gått seks måneder. Arbeids­giver kan ha anledning til å frata arbeids­taker retten til å bruke egenmelding i flere seksmåneders­perioder på rad.

NAV avgjør

Hvis arbeids­takeren holder fast på at han er reelt syk, men arbeids­giver ikke tror på dette, er det NAV som avgjør.

- Arbeidsgiver betaler ikke sykepenger og henviser arbeids­takeren til NAV som skal avgjøre om arbeids­takeren hadde hatt rett til sykepenger på grunnlag av egenmeldingen. Hvis NAV finner at arbeids­takeren hadde rett, skal de utbetale sykepenger og kreve disse pengene inn fra arbeidsgiver. Arbeids­giver kan i slike tilfeller betale pengene til NAV, eller påklage til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver­perioden. Der vinner arbeids­giver ofte, sier Stokstad.

Kilde: Dette skal til for å inndra egenmeldingsretten

Powered by Labrador CMS