Spray astma renhold trondeh 0455
Spray astma renhold trondeh 0455

Astmaen blomstret opp

Ellen Westerheim frykter at astmaen blomstret opp da hun begynte som renholder.

Publisert

Ill.foto av finfordelt spray: Trond Erik Hillestad

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

43-årige Wester­heim har vært i yrket siden 1998 og brukte da mye highspeed­maskin, som hun mener nærmest dusjet kjemi­kalier ut i rommet. Hun sprayet også ned hele rom med vaskemidler, uttaler hun til fagforenings­bladet Arbeids­manden, som nå har en lang og fin artikkel om renholdere og bruken av kjemikalier i sprayform.

Westerheim hadde bronkitt som barn, men vokste det av seg. I 1999 fikk hun diagnosen astma­bronkitt. Hun trives for godt i yrket til å slutte, men i det siste har det slått henne at plagene kan ha skyldtes jobben.

I sprayen hun bruker mest, tynner hun nå ut kjemi­kaliene med to deler vann. Legen sier han merker bedring på astmaen. På renholds­tralla har hun også en lavtrykks­pumpe, der hun kan regulere strålen.

"

Steinar Klubben Nilsen. (Foto: Pål Sønsteli)

Steinar Klubben Nilsen, senior­forsker ved Sintef Byggforsk og forfatteren bak læreboka «Alt om renhold», har lenge anbefalt renholds­bransjen å kutte sterkt i bruken av kjemikalier:

– Det eneste stedet man egentlig trenger å bruke kjemi­kalier er i toalettet, i dusj­anlegg eller ved fastbrent fett på en stekeovn, sier han.

Kjemikaliene bør i disse til­fellene påføres ved hjelp av skum eller sprute­flaske, som gir en mer konsentrert stråle med større dråper og mindre spredning på grunn av færre finfordelte partikler. Spray gis dessuten ofte kortere virketid og inne­holder mer løsemidler og andre kjemi­kalier som kan påvirke slim­hinnene.

Sammen med Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsyneth, har han laget faktabladet som nå ligger på Arbeids­tilsynets nettsider. De opplyser at bruken av spray har økt de siste to årene, på tross av at kunn­skapen om farene har økt.

Kilde: – Astmaen blomstret opp da jeg begynte som renholder

Faktaarket som omtales kan lastes ned som en PDF fra Arbeidstilsynets nettside om kjemikalier.

Powered by Labrador CMS