nfsr_logo.jpg
nfsr_logo.jpg

NFSR innkaller til generalforsamling

Norsk Forening for Service og Renhold innkaller til ordinær general­forsamling 2015. Avholdes under FDV-konferansen på Color Fantasy. Tid: Tirsdag 2. juni 2015 kl. 18.10.

Publisert

NFSR er en interesse­forening. Som medlem kan tas opp alle som har sin inntekt fra forvaltning, drift, service eller vedlike­hold, være seg på utøvende nivå, som renholds­ledere, konsulenter, leverandører, undervisnings­personell med mer. Også lærlinger, trainees og studenter på relevante studier kan tas opp.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lederskifte

Blant sakene som tas opp under 2015-general­forsamlingen er valg av ny leder. Hanne Rud har signalisert at hun ønsker å gi seg som leder, men har takket ja til å sitte i valg­komiteen. Som ny kandidat til ledervervet er nominert Una Stefansdottir Ugelvik.

Styret har ellers bestått av følgende representanter: Leder Hanne Rud. Nestleder Åse Malerød. Sekretær Geir-Helge Sjaaeng. Kasserer Ranveig Hermundstad. Styremedlem Miguel Nibaldo Escobar. Styremedlem Ellen Nygard. Varamedlem Una Stefansdottir Ugelvik. Varamedlem Inger Dahl.

Kåring av Årets renholder og Årets servicehelt

NFSR har fått inn rekordmange forslag. Styret har arbeidet systematisk og grundig for å velge ut de kandidatene som blir tildelt prisene.I tillegg til skriftlige nominasjoner og begrunnelser, er det innhentet referanser på kandidatene.

Vinnerne avsløres under general­forsamlingen.

Medlemmer

Antall medlemmer ved utgangen av 2014 var: Hovedmedlem 309. Interesse­medlem 70. Studenter 5. Pensjonister 6. Æresmedlem 13.

Fond

NFSR har to fond. Signe Sennaruds fond hadde ved utgangen av 2014 innestående kr 71 580 og kan benyttes til f.eks. etter­utdanning, seminarer, kurs, utarbeidelse av litteratur om tekstil, kursdeltakelse, markeds­føring m.m.

NFSR Kompetansefond hadde kr 1 073 663 innestående. Dette kan benyttes til stipend og kompetanse­heving hos enkelt­personer og til arrangement i NFSR-regi.

Det ble i 2014 ikke mottatt relevante søknader til fondene.

Les mer om NFSRs aktiviteter i 2014 her: «FDV-KONFERANSE 2015»

Powered by Labrador CMS