Vask renhold vogn tralle teh 2746
Vask renhold vogn tralle teh 2746

Åtte tips som gir deg bedre renhold

Enten du leder renholdere, er inn­kjøper eller bruker av renholds­tjenester, så vet du at godt renhold ikke kommer av seg selv. Her er åtte organi­satoriske tips som kan øke renholderens effek­tivitet.

Publisert

Bra metodikk og systematisk utveksling av erfaringer er en god ingrediens. (Ill.foto av vindus­vask: Trond Erik Hillestad)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Rengjøring og hygiene har stor betydning for trivsel og inneklima. Men godt renhold handler ikke bare om å bruke riktige vaske­midler – det handler også om samarbeid, dialog og om å utnytte kompetanse.

Åtte kommuner er blitt bedt om å gi sine beste råd for å få det ordentlig rent i barne­hager og i eldre­omsorgen. De prioriterte åtte råd:

  1. Rydd opp. Godt renhold krever at renholderen kan komme til, og da må du på forhånd ha ryddet ordentlig opp. Avtal hvordan det skal se ut når renholderen kommer.
  2. Snakk sammen. Skap en tydelig rolle­fordeling slik at alle vet hvem som gjør hva. Sørg for at alle oppgaver er fordelt – også de små som å sørge for såpe på toalettene og å tømme papir­kurver.
  3. Gjør renholdet til en del av hverdagen. Legg rengjøringen til dagtid, slik at renholderne er synlige. Det styrker forholdet og dialogen mellom de ulike medarbeider­grupper.
  4. Gi renholderne nødvendig kunnskap om hvordan vaske­midler skal håndteres.
  5. Skån miljøet. Unngå overdosering ved å utdanne renholderne i hvor mye vaske­midler som skal brukes. Det sparer penger og skåner miljøet.
  6. Inkludér renholdet. Mange renholds­enheter har mye erfaring. Rådfør deg med renholderne ved innredning av nye og eksisterende bygninger, og om inventaret.
  7. Piff opp det sosiale med arrangementer. Sosiale arrange­menter skaper sam­hørighet, faglig felles­skap og høyner trivselen. Husk å invitere alle medarbeidere – også renholderne.
  8. Inkludér brukerne. I kommunale institusjoner kan du i mange tilfeller få brukerne til å hjelpe til i renholdet. Det gjelder for eksempel i eldre­hjem og barne­hage – på brukerne egne premisser.

Kilde: Otte kommuner giver gode råd om rengøring

Powered by Labrador CMS