FDV_2015 deltakere 8260

Vellykket FDV-konferanse

Med 520 deltakere, 44 utstillere, 17 foredrag og mange andre aktiviteter, ble konferansen / messen FDV 2015 akkurat det samlende treffet som arrangørene hadde håpet på. Se bilder her.

Publisert

FDV 2015 repre­senterte første gang privat og offentlig sektor i Norge har gått sammen om en felles fag­konferanse for å løfte bransjen. Målet om å samle et halvt tusen deltakere var meget ambisiøst, men likevel realistisk.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I vårt bilde­galleri (meny til venstre) kan du finne et utdrag bilder fra konfe­ransen og messen. Mer vil komme, i ulike former, på nettet og i kommende papir­utgave.

Fra foredragssalen under FDV-konferansen. Skipet «Color Fantasy» bød på gode fasiliteter.

FDV 2015 ble avholdt 2.-4. juni på Color Lines skip Color Fantasy, Oslo-Kiel, og ble arrangert i felles­skap av NHO Service, Renhold­produkters Leverandør­forening (RELE), Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) og Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF).

Powered by Labrador CMS