NVK logo liten

Vaskeri er godkjent etter helsestandard

Nor Tekstil AS avd. Drammen er som det første vaskeriet i landet blitt godkjent i henhold til bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse­institusjoner:2015».

Publisert

Det er Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn (NVK) som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NVK er en ideell og uavhengig organisasjon for norske vaskerier og tilbyr kontroll/tilsyn i samarbeid med vaskeriene for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet.

Vaskerier som velger å være medlem er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosess­tekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll.

Grundig kontroll

Ifølge NVK er det gjennom­ført ekstern revisjon på Nor Tekstils vaskeri i henhold til krav i bransje­standardens kapittel 9.

Godkjenningen viser at vaskeriet har et velfungerende kontroll­system for hygiene­kvalitet og tilfreds­stiller de mikro­biologiske og tekniske hygiene­kravene i bransje­standarden.

Godkjenningen er gyldig til 6. april 2016.

Krav til hygienisk rent tøy til helse­institusjoner

Helse­institusjoner som omfattes av «Forskrift om smitte­vern i helse­tjenesten» er forpliktet til å ha infeksjons­kontroll­program.

Forskriftens §2-2 angir at infeksjons­kontroll­programmet skal inneholde skriftlige retnings­linjer for behandling, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler.

Bransjestandarden

Bransje­standarden er utarbeidet for å sikre smitte­vern for vaskeriets ansatte og for å sikre hygienisk rent tøy ut til kunde.

Den gjenspeiler god faglig praksis og bygger blant annet på anbefalinger fra det amerikanske Centers for Control Disease and Prevention (CDC) og det tyske Robert Koch Institut (RKI).

Bransjestandarden brukes som kvalifikasjons­krav ved valg av vaskeri­tjenester for helse­institusjoner for å sikre at behandlingen tilfreds­stiller kravet i forskrift om smitte­vern i helse­tjenesten.

Ekstern revisjon og godkjennings­sertifikat

Det utføres ekstern revisjon for å sikre at vaskerier som behandler institusjons­tøy tilfreds­stiller kravene i bransje­standarden. Revisjonen er utført av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn i henhold til kapittel 9.

Hvis vaskeriet tilfreds­stiller kravene i bransje­standarden utstedes et godkjennings­sertifikat med karakteren A, B eller C, avhengig av antall avvik og alvorlighets­graden i avvikene som er avdekket.

Godkjennings­sertifikatet kan brukes som dokumentasjon på at vaskeriet er godkjent i henhold til bransje­standarden.

Kilde: Godkjent iht. bransjestandarden for helse

Powered by Labrador CMS